Thứ sáu,  19/07/2024

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Bắc Sơn và Huyện ủy Bình Gia

LSO-Ngày 26/4/2011, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bắc Sơn và Huyện ủy Bình Gia. Tham gia đoàn có lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.*Tại Huyện ủy Bắc Sơn, đoàn công tác của tỉnh đã được nghe báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2011 với những thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ – CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Kết luận số 02 - KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; tình hình triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ...

LSO-Ngày 26/4/2011, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bắc Sơn và Huyện ủy Bình Gia. Tham gia đoàn có lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
*Tại Huyện ủy Bắc Sơn, đoàn công tác của tỉnh đã được nghe báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2011 với những thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ – CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Kết luận số 02 – KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế – xã hội năm 2011; tình hình triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016; những đề xuất, kiến nghị trong việc triển khai thực hiện các nội dung trên.
Tiếp đó, các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đã nêu lên các vấn đề mà huyện cần làm rõ, cần quan tâm như: về kết quả thu ngân sách, phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế; xây dựng hệ thống chính trị; việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng; cần nâng cao sức chiến đấu của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng; công tác dân vận chính quyền; công tác dân tộc, tôn giáo; quan tâm quy hoạch thị trấn Bắc Sơn xanh – sạch – đẹp, văn minh, hiện đại gắn với phát triển du lịch; phát triển các loại cây trồng thế mạnh của huyện; quan tâm kiểm tra các vấn đề an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác bầu cử…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nội dung mà huyện Bắc Sơn cần tập trung làm tốt trong thời gian tới như: phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phát huy các loại cây trồng thế mạnh; phát triển thương mại, dịch vụ; văn hóa, giáo dục, y tế cần tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng; thực hiệt tốt các chính sách an sinh xã hội; coi quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; hết sức quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; về công tác bầu cử cần chủ động…
*Tại Huyện ủy Bình Gia, sau khi nghe huyện báo cáo các nội dung theo chương trình làm việc đề ra, các thành viên trong đoàn công tác đã nêu lên các vấn đề mà huyện cần quan tâm, chú trọng như: phát huy thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cần phải tạo chuyển biến về nhận thức vươn lên trong cuộc sống, trong xóa đói giảm nghèo; về văn hóa – xã hội, xây dựng nông thôn mới; quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quan tâm đến đội ngũ cán bộ cơ sở; thực hiện Nghị quyết 11; triển khai tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016…
Phát biểu ý kiến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra những nội dung, vấn đề mà huyện Bình Gia cần chú trọng làm tốt như: nghiên cứu quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp; phát triển hạ tầng nông thôn; dạy nghề cho lao động nông thôn; quan tâm, tạo điều kiện cho các dịch vụ ở khu vực nông thôn phát triển; quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phòng trừ dịch bệnh; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm… Trong xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chăm lo đội ngũ cán bộ cấp xã… Về công tác bầu cử, cần chủ động, tích cực, làm đúng quy trình.
Các kiến nghị đề xuất của huyện Bắc Sơn và Bình Gia đã được đoàn công tác ghi nhận để nghiên cứu tìm biện pháp tháo gỡ.

HT