Thứ sáu,  19/07/2024

Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Lạng Sơn: Chuẩn bị lễ kỷ niệm 10 năm thành lập BCĐ

LSO-Thực hiện kế hoạch số 44/BCĐ-QLTT ngày 27/10/2010 của Ban Chỉ đạo 127 TW về chuẩn bị lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại các cấp, ngày 27/4/2011, BCĐ 127 tỉnh tổ chức cuộc họp giữa các thành viên BCĐ; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; và đại diện các cơ quan báo chí TW thường trú tại Lạng Sơn…BCĐ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được thành lập vào ngày 27/8/2001, qua gần 10 năm hoạt động, đơn vị 127 các cấp đã góp phần ngăn ngừa, phòng chống nạn nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cùng đó, thông qua công tác tuyên truyền, BCĐ đã giúp nhân dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.Hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập BCĐ, Sở Công thương sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các chuyên mục chuyên sâu về chống buôn lậu,...

LSO-Thực hiện kế hoạch số 44/BCĐ-QLTT ngày 27/10/2010 của Ban Chỉ đạo 127 TW về chuẩn bị lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại các cấp, ngày 27/4/2011, BCĐ 127 tỉnh tổ chức cuộc họp giữa các thành viên BCĐ; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; và đại diện các cơ quan báo chí TW thường trú tại Lạng Sơn…

BCĐ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được thành lập vào ngày 27/8/2001, qua gần 10 năm hoạt động, đơn vị 127 các cấp đã góp phần ngăn ngừa, phòng chống nạn nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cùng đó, thông qua công tác tuyên truyền, BCĐ đã giúp nhân dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập BCĐ, Sở Công thương sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các chuyên mục chuyên sâu về chống buôn lậu, gian lận thương mại. Xây dựng các phóng sự về những mô hình, những điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thông qua đó cảnh báo những tác hại do vấn nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm vệ sinh ATTP… ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, quyền lợi, sức khỏe của nhân dân.
Trí Dũng