Thứ năm,  25/07/2024

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị

LSO-Ngày 27/4/2011, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu chỉ đạo hội nghịTừ năm 1998 đến tháng 6/2010, nhìn chung số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 4.267 vụ so với cùng kỳ giai đoạn trước khi triển khai Nghị quyết 09/CP, trong đó một số loại tội phạm như cướp, giết người, sử dụng vũ khí gây án… giảm 73%; số người nghiện ma túy giảm từ 2.397 người năm 1993 xuống còn 1.303 người năm 2010. Công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực, chống buôn lậu, gian lận thương mại được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; không để hình thành các đường dây, tụ điểm lớn về buôn lậu gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, hiện nay tình hình trật tự an toàn xã hội và hoạt...

LSO-Ngày 27/4/2011, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu chỉ đạo hội nghị
Từ năm 1998 đến tháng 6/2010, nhìn chung số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 4.267 vụ so với cùng kỳ giai đoạn trước khi triển khai Nghị quyết 09/CP, trong đó một số loại tội phạm như cướp, giết người, sử dụng vũ khí gây án… giảm 73%; số người nghiện ma túy giảm từ 2.397 người năm 1993 xuống còn 1.303 người năm 2010. Công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực, chống buôn lậu, gian lận thương mại được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; không để hình thành các đường dây, tụ điểm lớn về buôn lậu gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, hiện nay tình hình trật tự an toàn xã hội và hoạt động của các loại tội phạm vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi phải có sự phối hợp, phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh đối với các loại tội phạm. Để công tác phòng, chống tội phạm có sự chuyển biến nhanh và mạnh mẽ, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã triển khai Chương trình hành động số 14-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 05-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 48. Trong đó nêu lên 4 nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền và phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác phòng, chống tội phạm; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm; tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số vấn đề như: không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân trong phòng chống tội phạm; duy trì thường xuyên, có nội dung, hình thức cụ thể để phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội; Các sở, ban, ngành, đoàn thể tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là lực lượng Công an tiếp tục chỉ đạo, phòng ngừa, đấu tranh thường xuyên với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; chăm lo đào tạo cán bộ, để tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Hòa