Chủ nhật,  21/07/2024

Hội Đông y Lạng Sơn: Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Ngày 27/4/2011, Hội Đông y Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Dự đại hội có 100 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 2900 hội viên trong toàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Hội Đông y Việt Nam.Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu tại đại hộiTiếp nối truyền thống vẻ vang của đông y Lạng Sơn, trong 5 năm qua, Hội Đông y tiếp tục quan tâm đến các mặt hoạt động như đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về bảo tồn phát huy những giá trị y học cổ truyền dân tộc; đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư về “phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong thời kỳ mới”. Hội Đông y Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y cho các cá nhân tiêu biểuPhát biểu tại đại hội đồng chí, Phó Chủ...

LSO-Ngày 27/4/2011, Hội Đông y Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Dự đại hội có 100 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 2900 hội viên trong toàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Hội Đông y Việt Nam.
Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu tại đại hội
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của đông y Lạng Sơn, trong 5 năm qua, Hội Đông y tiếp tục quan tâm đến các mặt hoạt động như đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về bảo tồn phát huy những giá trị y học cổ truyền dân tộc; đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư về “phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong thời kỳ mới”.
Hội Đông y Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y cho các cá nhân tiêu biểu
Phát biểu tại đại hội đồng chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Hội Đông y Lạng Sơn đạt được trong những năm qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh: Hội cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, vì chính công tác này góp phần lưu giữ và phát triển vốn quý của YHCT đặc sắc của một tỉnh giàu tiềm năng về cây con làm thuốc và những người hoạt động trong lĩnh vực YHCT. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần quan tâm đến con em những người đang hành nghề, vì chỉ như vậy, những bài thuốc hay mới được gìn giữ và không bị thất truyền. Bên cạnh sự phối hợp tốt giữa Hội Đông y với các tổ chức hội, đoàn thể, cần quan tâm quảng bá, giúp những lương y giỏi phát huy những bài thuốc cổ truyền trong công tác điều trị bệnh tật. Làm được như vậy, tiềm năng phong phú về đông y cũng như nguồn nhân lực dồi dào về YHCT Lạng Sơn mới được khai thác và phát huy thế mạnh.
Ban Chấp hành Hội Đông y Lạng Sơn khóa IX

Đại hội đã bầu 19 người vào Ban Chấp hành Hội Đông y Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2010-2015; ông Nguyễn Thanh Sản, Giám đốc Bệnh viện YHCT được bầu làm Chủ tịch Hội Đông y Lạng Sơn khóa IX.

MH