Thứ tư,  24/07/2024

Ghi nhận về một đảng bộ trong sạch vững mạnh

LSO- Đảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn trong những năm qua luôn phát huy được vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh nguồn vốn huy động và số dư nợ ngày càng tăng... Nhiều năm liên tục Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn đang giao dịch với khách hàngĐảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn, chính thức được thành lập từ tháng 3/2010, gồm có 42 đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Nội dung sinh hoạt được cấp uỷ chuẩn bị kỹ và sát thực với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tốt, nguyên tắc tập trung dân chủ được tôn trọng, công tác tự phê...

LSO- Đảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn trong những năm qua luôn phát huy được vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh nguồn vốn huy động và số dư nợ ngày càng tăng… Nhiều năm liên tục Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn đang giao dịch với khách hàng


Đảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn, chính thức được thành lập từ tháng 3/2010, gồm có 42 đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Nội dung sinh hoạt được cấp uỷ chuẩn bị kỹ và sát thực với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tốt, nguyên tắc tập trung dân chủ được tôn trọng, công tác tự phê bình và phê bình được phát huy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên, nên chất lượng sinh hoạt được nâng lên rõ rệt. Đại đa số đảng viên có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng nghị quyết chi bộ, đảng bộ, bình quân số đảng viên sinh hoạt đạt trên 95%. Công tác xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh luôn được chú trọng, đồng thời gắn với xây dựng cơ quan, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Những năm qua cơ quan và các tổ chức quần chúng như công đoàn, đoàn thanh niên, hoạt động luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hàng năm đều đạt vững mạnh. Công tác cán bộ được quan tâm, thực hiện tốt công tác đánh giá, nhận xét, đề nghị đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Trong 5 năm qua đã thực hiện công tác quy hoạch 30 cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh và cấp phòng. Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được coi trọng, từ 2005-2010 đã cử 25 cán bộ học nâng cao trình độ chuyên môn từ trung cấp lên cao đẳng, đại học, sau đại học, cao cấp lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng, hiện nay trong tổng số 100 cán bộ công nhân viên, thì 70 người có trình độ đại học; cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm. Trong 5 năm qua đảng bộ đã bồi dưỡng giúp đỡ được 19 quần chúng ưu tú, trong đó đã kết nạp được 15 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu; trong đó 69% là đối tượng đoàn viên thanh niên, 100% có trình độ đại học, nâng số đảng viên của toàn đảng bộ lên 42 đồng chí. Công tác kiểm tra giám sát từng bước đi vào nề nếp, đã gắn chặt công tác quản lý, giáo dục bình xét, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng; qua đó đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 97% trở lên. Đảng bộ luôn đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm.
Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh hàng năm; chỉ đạo thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng, tập trung những giải pháp, biện pháp kiên quyết trong việc xử lý và thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn, hoạt động dịch vụ được đẩy mạnh… Từ năm 2005 đến nay hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao. Tính đến nay tổng nguồn vốn huy động đạt 1.760 tỷ đồng, tăng 2,47 lần so với năm 2005, dư nợ cho vay 1.175 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với năm 2005, hàng năm nộp ngân sách đầy đủ cho nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên được đảm bảo. Bên cạnh đó cán bộ, đảng viên quần chúng cơ quan còn tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, hàng năm ủng hộ quỹ phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao quà tết cho người nghèo hàng trăm triệu đồng. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cơ quan, hàng năm tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ do Ban chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và những tiêu cực khác. Thực hiện tốt nếp sống văn hoá, thông qua “Bộ quy tắc ứng xử“ và “Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp” của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Hàng năm cơ quan đều được công nhận là cơ quan văn hoá, cơ quan an toàn.
Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua, đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị.


Ngọc Nhung