Thứ hai,  22/07/2024

Đoàn công tác của thành viên Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn và UBND tỉnh Bắc Ninh


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

 – Ngày 29/2, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng đoàn công tác của thành viên Chính phủ chủ trì buổi làm việc trực tuyến với UBND tỉnh Lạng Sơn và UBND tỉnh Bắc Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024; kết quả giải quyết các kiến nghị của bộ, ngành trung ương tại mỗi địa phương.

Dự và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp lãnh đạo UBND 2 tỉnh đã báo cáo ngắn gọn với đoàn công tác về tình hình phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn mỗi tỉnh và kết quả giải quyết các kiến nghị của các bộ, ngành trung ương đối với mỗi địa phương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, tình hình phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển ổn định. Cụ thể, trong năm 2023, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khoảng 7%, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước (khoảng 5,05%), đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Đáng chú ý, lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, tăng trưởng, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 tăng 7,21% so với năm 2022; 2 tháng đầu năm 2024 tăng 2,39% so với cùng kỳ năm 2023. UBND tỉnh đã thành lập 7 cụm công nghiệp và trong 2 tháng đầu năm 2024, thành lập thêm 1 cụm công nghiệp, nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 8 cụm.

Công tác đầu tư xây dựng được triển khai quyết liệt có hiệu quả, các chủ đầu tư đã triển khai 10/11 dự án khởi công mới năm 2023 và đẩy nhanh thi công 595 dự án, công trình thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024 lượng khách du lịch tăng khá so với cùng kỳ; các hoạt động kích cầu du lịch được đẩy mạnh thông qua các hoạt động xúc tiến, quảng bá và liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong vùng và của cả nước.

Lĩnh vực xuất nhập khẩu trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh, trong đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2023 tăng 85,12% so với năm 2022; 2 tháng đầu năm 2024 tăng 47% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo và đề xuất 22 kiến nghị, khó khăn, vướng mắc, đề nghị Đoàn công tác, các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết liên quan đến việc xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu; bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện các công trình dự án.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành đã tập trung giải đáp các ý kiến kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn trên các lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, quy hoạch xây dựng… Đại diện các bộ, ngành cũng tiếp thu các kiến nghị chưa thể trả lời tại buổi làm việc để tổng hợp nghiên cứu trả lời bằng văn bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành tiếp tục quan tâm giúp tỉnh Lạng Sơn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là các lĩnh vực liên quan đến chỉ tiêu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng thực hiện các dự án đầu tư; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các cặp cửa khẩu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Chính phủ và các bộ, ngành sớm chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hơn nữa hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ về đầu tư, thương mại, sản xuất kinh doanh, xây dựng…bảo đảm đồng bộ và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung của các địa phương phục vụ cuộc làm việc hiệu quả đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồng chí bộ trưởng tiếp thu các ý kiến của 2 tỉnh để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Liên quan đến các kiến nghị chưa được trả lời tại buổi làm việc, đồng chí đề nghị đại diện các bộ khẩn trương tổng hợp báo cáo và trả lời bằng văn bản để các địa phương có căn cứ triển khai thực hiện.

TRANG NINH