Thứ hai,  22/07/2024

Đánh giá kết quả "học tập và làm theo" Bác Hồ qua hiệu quả công việc

Chiều 3/12, tại TP. Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo TW về Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (BCĐCVĐ) tổ chức giao ban với BCĐCVĐ 17 tỉnh miền núi và trung du phía Bắc, sơ kết công tác năm 2009. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, thành viên BCĐ CVĐTW và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Vũ Ngọc Hoàng chủ trì buổi giao ban quan trọng này.17 Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh đã báo cáo những việc làm tốt, những sáng kiến mới và những gương điển hình của địa phương trong phong trào thi đua thực hiện CVĐ.Đại biểu các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Kạn, Điện Biên nhấn mạnh tới việc nêu gương của từng đồng chí Bí thư các cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, BCĐ của tỉnh tổ chức giao ban kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xác định nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo, trong đó nêu rõ yêu cầu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách làm thiết...

Chiều 3/12, tại TP. Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo TW về Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (BCĐCVĐ) tổ chức giao ban với BCĐCVĐ 17 tỉnh miền núi và trung du phía Bắc, sơ kết công tác năm 2009. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, thành viên BCĐ CVĐTW và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Vũ Ngọc Hoàng chủ trì buổi giao ban quan trọng này.

17 Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh đã báo cáo những việc làm tốt, những sáng kiến mới và những gương điển hình của địa phương trong phong trào thi đua thực hiện CVĐ.

Đại biểu các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Kạn, Điện Biên nhấn mạnh tới việc nêu gương của từng đồng chí Bí thư các cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, BCĐ của tỉnh tổ chức giao ban kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xác định nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo, trong đó nêu rõ yêu cầu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách làm thiết thực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Sĩ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đề xuất, để thực hiện CVĐ hiệu quả, việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cho từng ngành là hết sức quan trọng và lấy đó làm cơ sở để đánh giá việc “học tập và làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ của từng cá nhân, tập thể. Còn nếu chỉ nói một cách chung chung thì không thiết thực, ít tác dụng.

Đồng tình đề xuất này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Văn Kim bày tỏ, nội dung của CVĐ rất lớn nhưng quan trọng là phải cụ thể hóa các bước thực hiện, cách làm hợp lý. Do đó, cụ thể hóa những yêu cầu là việc làm rất cần thiết.

Phát biểu tại buổi giao ban, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, sau gần 3 năm thực hiện CVĐ, phong trào đã phát triển rộng khắp cả nước và cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến xuất hiện ngày càng nhiều ở các lứa tuổi, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ở 17 tỉnh phía Bắc, việc thực hiện CVĐ đã gắn với thảo luận và liên hệ cụ thể với từng cá nhân, tập thể để đề ra chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. BCĐ của 17 tỉnh đã bắt đầu chuyển mạnh mẽ sang “làm theo” và tại các địa phương đã xuất hiện nhiều gương điển hình làm theo gương Bác trong lao động, sản xuất, học tập.

Trong thời gian tới, cấp ủy và BCĐCVĐ các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa việc “làm theo” tấm gương của Bác, phải tạo chuyển biến thật sự trong tác phong, lề lối là việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Phải nhìn nhận hiệu quả công việc, hoàn thành trách nhiệm để đánh giá về ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần gắn trách nhiệm của các bộ chủ chốt trong thực hiện CVĐ, đây là khâu then chốt được đánh giá là hết sức quan trọng để thực hiện thành công CVĐ. Tiếp tục sưu tầm hình ảnh, tài liệu có giá trị về Bác Hồ, sáng tác các tác phẩm văn học-nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng tới việc định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ. Các phương tiện thông tin đại chúng cần duy trì đưa tin, bài về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, từ đó giảm bớt việc đưa tin giật gân, câu khách.

Theo Chinhphu.vn