Thứ tư,  24/07/2024

Đảng bộ xã Sơn Hà (Hữu Lũng): Thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Trong gần 3 năm qua, Đảng bộ xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Sơn Hà đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động cấp xã, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức học tập các chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, 100% cán bộ, đảng viên, công chức đã viết bài thu hoạch, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác. Về đẩy mạnh công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng bộ xã đã tập trung...

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Sơn Hà đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động cấp xã, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức học tập các chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, 100% cán bộ, đảng viên, công chức đã viết bài thu hoạch, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác. Về đẩy mạnh công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng bộ xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời thực hiện việc làm theo, đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong sinh hoạt, cũng như trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong Đảng bộ. Tâm lý e dè, nể nang, ngại va chạm đã giảm bớt; thay vào đó là việc đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, trung thực, thẳng thắn. Từ đó công tác chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn. Trong thực hành tiết kiệm được Đảng uỷ xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, cân nhắc trong mua sắm tài sản công, tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, công tác thu, chi bảo đảm hợp lý; trong thời gian qua UBND và các đoàn thể xã đã thực hiện tiết kiệm được 10% chi khác và chi hoạt động. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng được chú trọng, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong hai năm qua xã đã đầu tư 700 triệu đồng xây dựng đường bê tông liên thôn, nhà văn hoá xã, thôn, bia ghi tên liệt sỹ.


Đến nay, toàn xã đã bê tông hoá đường liên thôn được 60%, có 1 nhà văn hoá xã và 7 nhà văn hoá thôn, 1 nhà bia ghi tên liệt sỹ. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Xã đã xây dựng qui chế, duy trì chế độ làm việc 8 giờ trên ngày, đối với cán bộ công chức, viên chức; qui định rõ chế độ làm việc, thời gian tiếp dân tại phòng giao dịch theo cơ chế một cửa. Thực hiện tốt công tác thu thuế, nên trong những năm qua nộp thuế cho Nhà nước liên tục vượt chỉ tiêu của huyện giao từ 5-26%. Do thường xuyên tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của quần chúng nhân dân cho cán bộ, đảng viên, công chức thông qua các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn xóm, nên dân chủ được phát huy. Các ý kiến đóng góp thẳng thắn chất lượng, việc tiếp thu với tinh thần cầu thị và giải quyết kịp thời các ý kiến của nhân dân, do vậy hơn hai năm qua xã không có đơn thư tố cáo, khiếu kiện vượt cấp, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, đồng thời luôn phát huy tốt quyền và nghĩa vụ công dân trên mọi lĩnh vực. Hoạt động của các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; các phong trào thanh niên tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, phổ biến chuyển giao KHKT trong sản xuất, công tác dân số – kế hoạch hoá gia đình, công tác hậu phương quân đội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn minh, các quy định trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gìn giữ môi trường, cảnh quan sạch đẹp được thực hiện tốt. Năm 2008 Uỷ ban MTTQ tỉnh chọn một khu dân cư xây dựng mô hình điểm về” Xây dựng khu dân cư bảo vệ môi trường kết hợp hài hoà giữa xoá đói giảm nghèo”. Sự nghiệp giáo dục được chú trọng và đã có những chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng khá khang trang đảm bảo đủ điều kiện cho dạy và học, xã đã có đủ 3 cấp học là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trường THCS đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi hàng năm huy động ra lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh giỏi, lên lớp, chuyển cấp luôn ở tốp các trường dẫn đầu của huyện. Đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, giữ vững y tế đạt chuẩn quốc gia.


Những kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Sơn Hà đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá – xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân trong xã; tình hình an ninh, chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được kiện toàn và củng cố ngày càng vững mạnh, Đảng bộ xã và các đoàn thể nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

La Nam