Thứ sáu,  19/07/2024

Cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Năm 2009 cựu chiến binh (CCB) Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh học tập nghiên cứu sâu sắc những nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Trong học tập, chú trọng tổ chức trao đổi, thảo luận, liên hệ và đề ra nhiệm vụ cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 98% cán bộ và trên 85% hội viên đã được học tập chuyên đề.Các cấp hội đã phối hợp, lồng ghép nội dung cuộc vận động với thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với những biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm đưa cuộc vận động lan tỏa sâu rộng vào cuộc sống... Từ đó đã có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua. Đó là Hội CCB thành phố, Hội CCB các huyện: Chi Lăng,...

Năm 2009 cựu chiến binh (CCB) Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh học tập nghiên cứu sâu sắc những nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Trong học tập, chú trọng tổ chức trao đổi, thảo luận, liên hệ và đề ra nhiệm vụ cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 98% cán bộ và trên 85% hội viên đã được học tập chuyên đề.

Các cấp hội đã phối hợp, lồng ghép nội dung cuộc vận động với thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với những biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm đưa cuộc vận động lan tỏa sâu rộng vào cuộc sống… Từ đó đã có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua. Đó là Hội CCB thành phố, Hội CCB các huyện: Chi Lăng, Văn Quan, Bắc Sơn và Hữu Lũng; Hội CCB các xã: Đại Đồng, Xuất Lễ, Hữu Khánh, Lâm Sơn, Đề Thám, Đồng Ý, Chiến Thắng và xã Minh Tiến; Hội CCB phường Hoàng Văn Thụ, Hội CCB thị trấn Hữu Lũng và thị trấn nông trường Thái Bình, Hội CCB Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội CCB văn phòng Sở Xây dựng và Hội CCB khối dân vận Huyện ủy Văn Quan… Qua sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động, có 13 hội viên CCB được các cấp ủy đảng thuộc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy biểu dương về điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh” và đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, năm 2009 có 16 hội viên CCB hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Điển hình là 2 hội viên ở xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng: hội viên Vi Văn Phích đã hiến 1.040 m2, hội viên Nông Văn Nam hiến 650 m2 đất ruộng và đất lâm nghiệp để làm đường giao thông nông thôn. Hội viên Lê Công Bền ở xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng hiến 665 m2 đất vườn để làm trường mầm non xã. Huyện Văn Quan có 13 hội viên hiến đất. Trong đó hội viên Vi Văn Pói, xã Khánh Khê hiến 600 m2 đất rừng hồi để làm đường giao thông, hội viên Dương Công Thỏa, xã Đồng Giáp hiến 230 m2 đất để làm nhà văn hóa thôn, 5 hội viên xã Tri Lễ hiến 830 m2 đất và 6 hội viên xã Tú Xuyên hiến 760 m2 rừng để làm đường giao thông nông thôn…

Thực hiện lời dạy của Bác “Phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và nâng cao đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư… hầu hết hội viên CCB đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2009 có 87,6% hội viên CCB đạt “CCB gương mẫu”, có 109 hội viên được kết nạp vào Đảng và hiện có 333 hội viên là quần chúng ưu tú, nguồn phát triển đảng… Hội viên giữ các chức vụ trong tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội (trong đó có 254 hội viên giữ chức bí thư, phó bí thư đảng ủy, 228 hội viên giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND xã, phường, thị trấn) đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh “sống với nhau có tình, có nghĩa, tình nghĩa đồng bào, đồng chí”… đã khơi dậy mạnh mẽ tình cảm đồng chí, đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CCB. Ngoài việc hội đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, các cấp hội đã xây dựng quỹ hội. Tính đến tháng 12/2009 đã có 2.924 triệu đồng cho hội viên nghèo vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2009 đã huy động được 3.921 công lao động và vật liệu xây dựng trị giá 159,4 triệu đồng giúp hộ hội viên nghèo xóa nhà dột nát… trong năm đã xóa được 492 hộ nghèo và 66 nhà dột nát cho hội viên CCB.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Khi nhận bất cứ nhiệm vụ nào đều phải có tinh thần trách nhiệm, làm cho đến nơi đến chốn, các cấp hội đã xác định tốt nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Năm 2009 hội viên đã tham gia hòa giải có kết quả 593 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần không để xẩy ra khiếu kiện đông người. Chi hội CCB khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng đã kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái và việc phát tán tài liệu chống Đảng, Nhà nước ta của một phần tử nguyên là cán bộ công chức trên địa bàn. Hội CCB xã Vĩnh Lại và Văn Mộng, huyện Văn Quan đã vận động nhân dân đấu tranh chống truyền đạo trái phép và xây đền trái phép…

Có thể khẳng định CCB Lạng Sơn đã có chuyển biến nhận thức rõ rệt và việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả thiết thực.


Nguyễn Văn Nông