Thứ năm,  25/07/2024

Đảng bộ thị trấn Cao Lộc: Làm theo tấm gương Bác

Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc có 10 khối dân cư, với 1670 hộ, gần 8000 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng , Kinh cùng đoàn kết, làm ăn, sinh sống và xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện. Sau gần 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo cho thị trấn Cao Lộc sức bật mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác xoá đói giảm nghèo được đẩy mạnh, hiện nay thị trấn Cao Lộc chỉ còn có 30 hộ nghèo/ 1670 tổng số hộ, chiếm tỷ lệ 1,9%. Đảng bộ đặc biệt chú trọng đến việc làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực ở từng chi bộ Đảng và các đoàn thể quần chúng, nhằm tạo ra sự chuyển biến mới trong nhận thức tư tưởng và hành động của mỗi đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân, từ đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế...

Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc có 10 khối dân cư, với 1670 hộ, gần 8000 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng , Kinh cùng đoàn kết, làm ăn, sinh sống và xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện.

Sau gần 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo cho thị trấn Cao Lộc sức bật mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác xoá đói giảm nghèo được đẩy mạnh, hiện nay thị trấn Cao Lộc chỉ còn có 30 hộ nghèo/ 1670 tổng số hộ, chiếm tỷ lệ 1,9%. Đảng bộ đặc biệt chú trọng đến việc làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực ở từng chi bộ Đảng và các đoàn thể quần chúng, nhằm tạo ra sự chuyển biến mới trong nhận thức tư tưởng và hành động của mỗi đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân, từ đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế – xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh xây dựng mô hình điểm về thực hiện cuộc vận động .
Việc đầu tiên làm tốt ở Đảng bộ là triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết cho đảng viên, cán bộ kịp thời. Qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; quan tâm đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng theo hướng mở rộng dân chủ để gắn với việc thực hiện cuộc vận động; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của đảng, và công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng để kịp thời bổ sung quy chế hoạt động của chi bộ, đảng bộ. Bên canh đó đặc biệt coi trọng công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách bằng phiếu giao nhiệm vụ, BCH Đảng bộ cũng phân công công tác đối với các đồng chí trong Đảng uỷ phụ trách và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, từ đó tự chỉnh đốn Đảng và người đảng viên, nhất là chấp hành tốt về những quy định đảng viên không được làm… Với sự nỗ lực đó, qua phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2008, đã có 136 /267 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 129 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14/15 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ được cấp trên công nhận đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền và được Huyện uỷ Cao Lộc tặng Giấy khen. Năm 2009 số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 94%, 15/15 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.


Phát triển cây cà chua ở thị trấn huyện Cao Lộc
Ảnh: M.H


Sau gần 3 năm triển khai làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh ở thị trấn Cao Lộc, các phong trào xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự đã được các chi bộ tổ chức thực hiện tốt. Tiêu biểu có các chi bộ khối 10, khối 8, chi bộ cơ quan văn phòng, Chi bộ các trường học là các đơn vị dẫn đầu trong mọi phong trào ở địa phương, trong đó chi bộ khối 10 nhiều năm liền đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh với 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 đảng viên được cấp trên biểu dương khen thưởng. Trong số 170 hộ dân trong khu đã có 115 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá và chỉ còn 2 hộ nghèo, số hộ có đời sống khá chiếm trên 30%, mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 6 triệu đồng /người /năm. Đặc biệt có 1/3 số gia đình đảng viên ở khối 10 đều là những hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế như: hộ gia đình Bí thư Chi bộ Hồ Hữu Hải là một điển hình trong cách làm ăn mới không những của Khối 10 mà còn là hộ tiêu biểu của thị trấn Cao Lộc .

Cùng với Chi bộ Khối 10, Chi bộ Khối 8 cũng là điển hình trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, với việc đi sâu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, chi bộ đã tập trung củng cố hệ thống chính trị đủ mạnh để làm nòng cốt xây dựng phong trào, quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng. Trong 2 năm qua chi bộ khối 8 đã kết nạp được 4 đảng viên mới, nhiều năm liền chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh, 100% tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh, khối phố đạt tiêu chuẩn văn hoá, 85% số hộ đạt gia đình văn hoá. Chi Bộ khối 8 đã được Huyện uỷ Cao Lộc tặng Giấy khen với thành tích thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng bộ thị trấn Cao Lộc đã triển khai cho đảng viên, cán bộ đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương Bác, với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên cán bộ được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách kịp thời .

Kinh nghiệm đạt được qua gần 3 năm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động, sẽ là điều kiện quan trọng để toàn Đảng bộ thị trấn Cao Lộc thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghịêp hoá – hiện đại hoá trên địa bàn.


Xuân Tam