Thứ sáu,  12/07/2024

Phụ nữ Lạng Sơn làm theo lời Bác bằng những việc cụ thể

LSO-Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh, trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã triển khai cuộc vận động sâu rộng trong các cấp Hội, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả thiết thực và đáng chú ý nhất là việc “làm theo”. Trong thời gian qua, việc triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới cán bộ, hội viên trên địa bàn tỉnh đã được Hội phụ nữ các cấp thực hiện khá nghiêm túc. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cuộc vận động được tập huấn, tuyên truyền khá tập trung và tương đối rộng, có tác dụng khuyến khích, động viên chị em phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác. Thông qua các chương trình tiết kiệm, Hội phụ nữ các cấp đã xây dựng nên nhiều mô hình gắn trực tiếp với quyền lợi trong cuộc sống chị em phụ nữ và...

LSO-Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh, trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã triển khai cuộc vận động sâu rộng trong các cấp Hội, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả thiết thực và đáng chú ý nhất là việc “làm theo”.
Trong thời gian qua, việc triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới cán bộ, hội viên trên địa bàn tỉnh đã được Hội phụ nữ các cấp thực hiện khá nghiêm túc. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cuộc vận động được tập huấn, tuyên truyền khá tập trung và tương đối rộng, có tác dụng khuyến khích, động viên chị em phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác. Thông qua các chương trình tiết kiệm, Hội phụ nữ các cấp đã xây dựng nên nhiều mô hình gắn trực tiếp với quyền lợi trong cuộc sống chị em phụ nữ và gia đình như: mô hình “Tín dụng tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Nuôi lợn đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Hũ gạo tiết kiệm”… thu hút hàng ngàn hội viên tham gia. Với tinh thần “thương người như thể thương thân”, Hội phụ nữ các cấp đã tiết kiệm được trên 2 tỷ đồng. Điển hình trong hoạt động này là Hội Phụ nữ huyện Tràng Định, Hội đã phối hợp với phòng giáo dục huyện vận động được trên 800 giáo viên tham gia tiết kiệm được 960 kg gạo, số gạo trên đã được giúp đỡ cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện theo học, góp phần thực hiện đạt phổ cập trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Cùng với xây dựng các mô hình tiết kiệm, để giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo, phong trào “ phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ” tiếp tục được các cấp Hội quan tâm đẩy mạnh.
Phụ nữ huyện Đình Lập được hưởng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ
Ảnh: MH
Năm 2009, Hội đã vận động chị em hỗ trợ hộ nghèo không lấy lãi được trên 1 tỷ đồng. Thực hiện Cuộc vận động ủng hộ xây dựng “ Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo cũng được Hội coi là một hình thức tiết kiệm. Qua đó, các cấp Hội đã vận động, quyên góp tiền và giúp đỡ ngày công được tổng trị giá tiền trên 450 triệu đồng. Số tiền này đã hỗ trợ xây mới 28 nhà, sửa chữa 5 nhà. Học tập và làm theo Bác đức tính tiết kiệm, chống lãng phí, theo đó, Ban chấp hành Hội các cấp đã tiết kiệm chi phí xăng xe, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, giảm hội họp… Ngoài các hình thức tiết kiệm chung đối với lãnh đạo, cán bộ Hội, cơ quan Hội phụ nữ tỉnh, huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc còn lựa chọn và triển khai ít nhất một trong 7 mô hình tiết kiệm để thực hiện. Hiện tại, văn phòng Hội phụ nữ tỉnh đang nuôi lợn đất tại cơ quan, tự quy định bỏ tiết kiệm mỗi kỳ lĩnh lương.
Có thể nói, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tầng lớp hội viên phụ nữ trong tỉnh. Chị em không chỉ tích cực trong các phong trào do Hội phát động mà còn chủ động xây dựng nhiều mô hình hoạt động phù hợp với địa bàn, tạo điều kiện để chị em nghèo vươn lên. Thời gian tới, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, đặc biệt chú trọng “làm theo” trong đó nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả tốt. Bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua ở cơ sở gắn liền với đời sống hội viên, các cấp Hội sẽ vận động phụ nữ tham gia giám sát thực hiện lối sống đạo đức, lành mạnh, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và chăm lo cho đời sống chị em phụ nữ.

Xuân Hương