Thứ năm,  25/07/2024

50 năm Lạng Sơn làm theo lời Bác

LSO-Cách đây 50 năm, ngày 23-2-1960, Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào, cán bộ tỉnh ta tại sân vận động Đông Kinh, thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn). Sau lời thăm hỏi và khen ngợi, Bác căn dặn đồng bào, cán bộ tỉnh ta: Phải phát triển hợp tác xã cho thật tốt, cho thật vững. Phải làm cho vụ sản xuất đông –xuân thắng lợi toàn diện, vượt mức và vững chắc. Phải thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Tăng gia sản xuất phải thường xuyên và bền bỉ. Thực hành tiết kiệm phải đi đôi với tăng gia sản xuất, chống lãng phí sức người, sức của. Có nghĩa vụ làm tốt việc nộp thuế. Hăng hái tham gia “Tết trồng cây”, trồng cây nào phải vun xới, giữ gìn cho tốt cây ấy. Phải tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, khắc phục tư tưởng tự ti, thiếu tinh thần tự động, tiến lên....Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước và cách...

LSO-Cách đây 50 năm, ngày 23-2-1960, Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào, cán bộ tỉnh ta tại sân vận động Đông Kinh, thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn). Sau lời thăm hỏi và khen ngợi, Bác căn dặn đồng bào, cán bộ tỉnh ta: Phải phát triển hợp tác xã cho thật tốt, cho thật vững. Phải làm cho vụ sản xuất đông –xuân thắng lợi toàn diện, vượt mức và vững chắc. Phải thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Tăng gia sản xuất phải thường xuyên và bền bỉ. Thực hành tiết kiệm phải đi đôi với tăng gia sản xuất, chống lãng phí sức người, sức của. Có nghĩa vụ làm tốt việc nộp thuế. Hăng hái tham gia “Tết trồng cây”, trồng cây nào phải vun xới, giữ gìn cho tốt cây ấy. Phải tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, khắc phục tư tưởng tự ti, thiếu tinh thần tự động, tiến lên….
Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trong kháng chiến và kiến thiết quê hương. Toàn tỉnh đã huy động hàng chục vạn tấn lương thực, thực phẩm, đóng góp hàng trăm ngàn ngày công lao động phục vụ chiến trường đánh Mỹ, hàng vạn con em các dân tộc hăng hái lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Lạng Sơn đã cùng cả miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, góp phần to lớn cùng nhân dân cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Đoàn lãnh đạo tỉnh và thành phố tỏ lòng thành kính với Bác
Ảnh: TH
Hơn 20 năm nay, thực hiện đường lối đổi mới, làm theo lời căn dặn của Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập những thành tích mới, đã đạt được những kết quả to lớn trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, đưa Lạng Sơn từ một tỉnh nghèo, trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần trở thành một tỉnh có bộ mặt cả thành thị và nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao rõ rệt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tăng dần tỷ trọng ngành thương mại, du lịch, dịch vụ và công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp. Kết cấu hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng đáng kể, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc và từng bước hình thành các thị tứ ở nông thôn, các khu đô thị mới ở thành phố Lạng Sơn. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn đang đẩy mạnh xây dựng trở thành khu kinh tế động lực. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực, đạt kết quả đáng kể. Giáo dục – đào tạo duy trì được quy mô, nỗ lực nâng cao chất lượng toàn diện. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình từng bước nâng cao chất lượng, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Lạng Sơn cũng còn một số hạn chế, yếu kém cần sửa chữa, khắc phục: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng thiếu bền vững, quy mô còn nhỏ bé, sức cạnh tranh chưa cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn còn chậm. Quy mô sản xuất công nghiệp còn nhỏ bé. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhiều dự án và khả năng thu hút đầu tư của tỉnh. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội cũng vẫn diễn biến phức tạp. Năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống còn thấp, hiệu quả chưa cao. Hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của một số cấp, ngành chưa cao. Công tác chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa quan tâm đầy đủ. Một số cán bộ, đảng viên công chức còn yếu về trình độ, năng lực, còn có hành vi tiêu cực, trái pháp luật gây dư luận xấu trong xã hội.
Để tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Lạng Sơn càng ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục có hiệu quả những yếu kém, nỗ lực huy động mọi nguồn lực và phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2010.

Trung Thành