Thứ hai,  22/07/2024

Đảng ủy khối CQDCĐ tỉnh quán triệt, học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"

LSO-Ngày 19/3/2010, Đảng ủy khối CQDCĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” đến các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy khối CQDCĐ tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.Đây là chuyên đề có ý nghĩa to lớn trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là trong năm 2010 – năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 4 nội dung của chuyên đề, gồm: Ý nghĩa, tầm quan trọng; nội dung tư tưởng; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh và việc học tập và làm theo tấm gương đạo...

LSO-Ngày 19/3/2010, Đảng ủy khối CQDCĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” đến các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy khối CQDCĐ tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.
Đây là chuyên đề có ý nghĩa to lớn trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là trong năm 2010 – năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 4 nội dung của chuyên đề, gồm: Ý nghĩa, tầm quan trọng; nội dung tư tưởng; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy khối CQDCĐ tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong năm 2010. Theo đó các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ hoàn thành việc quán triệt, học tập chuyên đề trước ngày 15/4/2010 theo đúng kế hoạch của tỉnh và của Đảng ủy khối CQDCĐ tỉnh đã đề ra.

PV