Chủ nhật,  21/07/2024

Đảng uỷ Công an tỉnh: Tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

LSO-Ngày 7 và 8/4/2010, Công an tỉnh đã tổ chức học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong toàn Đảng bộ.Đồng chí Tô Hùng Khoa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập chuyên đề; nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã nhấn mạnh một số nội dung trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI... Chương trình hành động thực hiện chuyên đề nêu trên của Đảng ủy Công an tỉnh đã nêu rõ các công tác lớn cần tập trung, đó là: các chi bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập và yêu cầu...

LSO-Ngày 7 và 8/4/2010, Công an tỉnh đã tổ chức học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” trong toàn Đảng bộ.
Đồng chí Tô Hùng Khoa – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập chuyên đề; nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã nhấn mạnh một số nội dung trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI…
Chương trình hành động thực hiện chuyên đề nêu trên của Đảng ủy Công an tỉnh đã nêu rõ các công tác lớn cần tập trung, đó là: các chi bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập và yêu cầu 100% đảng viên, chiến sĩ viết bản thu hoạch. Đồng thời các đảng viên phải báo cáo trước chi bộ quá trình tu dưỡng rèn luyện, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Thủy Quyên