Thứ năm,  25/07/2024

Đảng bộ huyện Tràng Định với cuộc vận động lớn

LSO-Vào cuối quý I này, 54 chi đảng bộ với trên 4000 đảng viên của Đảng bộ huyện Tràng Định phấn khởi đón nhận và triển khai cuộc vận động lớn: Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đình Thọ, Bí thư Huyện ủy cho biết, năm nay, chủ đề của cuộc vận động gắn liền với việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức đại hội điểm tại một số đảng bộ và chuẩn bị cho đại hội đảng cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lấn thứ XI của Đảng, nên Huyện ủy đã xác định được tầm quan trọng của việc triển khai từ cấp huyện đến cấp cơ sở và từng đảng viên.Nông dân các địa phương trong tỉnh khẩn trương gieo cấy vụ xuân - Ảnh: Lê MinhĐã có những kinh nghiệm và bài học về triển khai cuộc vận động “Học tập và làm...

LSO-Vào cuối quý I này, 54 chi đảng bộ với trên 4000 đảng viên của Đảng bộ huyện Tràng Định phấn khởi đón nhận và triển khai cuộc vận động lớn: Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đình Thọ, Bí thư Huyện ủy cho biết, năm nay, chủ đề của cuộc vận động gắn liền với việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức đại hội điểm tại một số đảng bộ và chuẩn bị cho đại hội đảng cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lấn thứ XI của Đảng, nên Huyện ủy đã xác định được tầm quan trọng của việc triển khai từ cấp huyện đến cấp cơ sở và từng đảng viên.

Nông dân các địa phương trong tỉnh khẩn trương gieo cấy vụ xuân – Ảnh: Lê Minh
Đã có những kinh nghiệm và bài học về triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ những năm trước, nên sau khi dự hội nghị triển khai cấp tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy đã chỉ đạo các Ban của Đảng tham mưu lập kế hoạch, nêu rõ mục đích yêu cầu, củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và định thời gian triển khai từ cấp huyện đến cơ sở. Theo đó, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã tiến hành triển khai chuyên đề tại cấp huyện vào ngày 16/3 và đến nay đã có 21/ 23 đảng bộ xã hoàn thành việc triển khai. Huyện ủy quán triệt yêu cầu nghiêm ngặt của việc triển khai chuyên đề là các chi đảng bộ phải lập chương trình hành động, cá nhân viết thu hoạch. Chương trình hành động, thu hoạch cá nhân không phải là những nhiệm vụ chung chung, nhận thức chung chung, mà phải đi vào những vấn đề cụ thể về xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” gắn với việc chuẩn bị về mọi mặt và tổ chức thành công đại hội ở cấp mình. Quán triệt đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc, Ban chỉ đạo cấp huyện phân tích rõ phải xây dựng đảng thế nào để mỗi chi đảng bộ thực sự “là đạo đức, là văn minh” tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng của giai cấp và của toàn dân tộc. Muốn vậy, thu hoạch của mỗi cán bộ đảng viên qua học tập là phải thể hiện được nhận thức và xác định nhiệm vụ cụ thể của bản thân trong việc “làm theo”. Nhận được bản thu hoạch, chi bộ có nhiệm vụ đưa ra tập thể thảo luận, đánh giá chất lượng bản thu hoạch, nhất là xác định “làm theo” là làm như thế nào, cụ thể là những vấn đề gì.
Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII giữa nhiệm kỳ, Huyện ủy Tràng Định đã nghiêm túc nhìn nhận: “Việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một số chi đảng bộ hiệu quả chưa cao… Không ít đảng viên chưa viết bài thu hoạch tự liên hệ… Một số đảng bộ, chi bộ chưa xây dựng được tiêu chuẩn đạo đức để cán bộ đảng viên làm căn cứ thực hiện”. Về công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, kiểm điểm cũng nêu rõ: “Chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ còn thấp, chi bộ chưa trở thành hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở… tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa cao”. Với chuyên đề xây dựng Đảng, đợt triển khai lần này sẽ là dịp để mỗi chi đảng bộ nhìn nhận và đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua nhận thức và nhiệm vụ cụ thể của họ.

Nông dân xã Đoàn Kiết (Tràng Định) mua máy móc phục vụ khâu làm đất.
Đây là một đợt sinh hoạt chính trị lớn trong Đảng trước thềm Đại hội đảng các cấp, Huyện ủy Tràng Định chỉ đạo học tập kỹ và sâu, có thảo luận liên hệ thực trạng hoạt động của cấp ủy mình và mỗi đảng viên, nhằm làm cho mỗi cán bộ đảng viên kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mỗi đảng viên, từng chi bộ thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư cách; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân. Cũng qua đợt học tập chuyên đề này, mỗi tổ chức đảng có dịp khắc phục khuyết điểm yếu kém thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực.

Đảng bộ Tràng Định đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tuy vậy, đâu đó vẫn còn những đảng viên sa sút về phẩm chất, chưa làm tốt vai trò tiên phong; vẫn còn những chi bộ chưa thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị trong xã hội và vai trò lãnh đạo toàn diện. Cuộc vận động này sẽ là dịp để mỗi đảng viên, từng chi bộ và toàn đảng bộ nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ và xác định hướng phấn đấu, để mỗi đảng viên thực sự là một tấm gương đạo đức, mỗi chi bộ thực sự nâng cao năng lực lãnh đạo và toàn đảng bộ sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trước mắt là lãnh đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH trong năm 2010, thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Với sự thành công của hai đảng bộ điểm là Đảng bộ xã Hùng Sơn và Quốc Khánh, Huyện ủy đã tiến hành rút kinh nghiệm và kết hợp với việc triển khai cuộc vận động để chỉ đạo thành công các đại hội ở các chi đảng bộ còn lại.

Minh Hồng