Thứ năm,  25/07/2024

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Những việc làm thiết thực ở Văn Lãng

LSO-Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong những năm qua, Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành cuộc vận động sâu, rộng, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Văn Lãng.Là một thôn nghèo của xã Tân Mỹ, trước đây muốn mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, phụ nữ thôn Nà Mò gặp rất nhiều khó khăn. Xác định làm giàu phải có vốn, cách đây hơn 5 năm, Chi hội phụ nữ thôn Nà Mò đã vận động các hội viên trong chi hội mỗi năm ủng hộ 50.000 đồng vào quỹ tiết kiệm. Số tiền đóng góp tuy không nhiều, nhưng được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên, qua nhiều năm, quỹ tiết kiệm của Chi hội phụ nữ Nà Mò đã có một lưng vốn kha khá, góp phần hỗ trợ thiết thực cho các hội viên gặp khó khăn. Bà Dương Lệ Mỹ, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Lãng tâm sự: Thực hiện...

LSO-Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong những năm qua, Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành cuộc vận động sâu, rộng, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Văn Lãng.
Là một thôn nghèo của xã Tân Mỹ, trước đây muốn mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, phụ nữ thôn Nà Mò gặp rất nhiều khó khăn. Xác định làm giàu phải có vốn, cách đây hơn 5 năm, Chi hội phụ nữ thôn Nà Mò đã vận động các hội viên trong chi hội mỗi năm ủng hộ 50.000 đồng vào quỹ tiết kiệm. Số tiền đóng góp tuy không nhiều, nhưng được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên, qua nhiều năm, quỹ tiết kiệm của Chi hội phụ nữ Nà Mò đã có một lưng vốn kha khá, góp phần hỗ trợ thiết thực cho các hội viên gặp khó khăn. Bà Dương Lệ Mỹ, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Lãng tâm sự: Thực hiện bước “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Hội đã suy nghĩ rất nhiều, làm việc gì để mang lại hiệu quả thiết thực mà không phô trương, hình thức? làm như thế nào để tạo được sự đồng thuận cao và tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, hành động?…Với những suy nghĩ đó, cùng với những hoạt động khác, mô hình tiết kiệm của phụ nữ thôn Nà Mò đã được Huyện hội tuyên truyền, nhân rộng.
Nữ công nhân Nhà máy Xi măng Đồng Bành hăng say lao động
Hình thức tiết kiệm được Hội phụ nữ áp dụng là đút lợn tiết kiệm, mỗi ngày, tùy vào điều kiện, mỗi hội viên tiết kiệm 500 đồng vào quỹ. Để tránh hình thức, số tiền tiết kiệm được đút trong ống tre. Bà Mỹ cho biết: Hình thức tiết kiệm được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng và tự nguyện tham gia, tự giác thực hiện. Cho đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 32 tổ tiết kiệm với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Cùng với đó, 77 tổ vay vốn đã được thành lập, mức huy động 10.000 đồng/hội viên/tháng, đến nay đã huy động được trên 50 triệu đồng. Thời gian thực hiện tuy chưa lâu, số tiền tiết kiệm được cũng chưa nhiều, nhưng cũng với các nguồn khác, số tiền này đã góp phần quan trọng giúp các chị em nghèo, gia đình gặp khó khăn đột xuất. Ngoài ra, Hội cũng đã quyền góp được gần 30 triệu đồng thực hiện Cuộc vận động “Mái ấm tình thương”, hoàn thành và bàn giao 3 nhà tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo…Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được vận dụng, làm theo một cách sáng tạo, giản dị nhưng mang lại những hiệu quả.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Tư, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lãng cho biết: Qua 4 năm triển khai Cuộc vận động, nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, các hành động làm theo được hưởng ứng mạnh mẽ, vận dụng sáng tạo và tạo ra những hiệu quả thiết thực. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến rõ nét từ huyện đến cơ sở. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc theo quy định; giảm bớt hội họp, tiết kiệm tiêu dùng trong nhà nước, nhân dân để tập trung cho đầu tư, phát triển. Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới theo hướng “phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân”…. Ông Tư khẳng định: Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng trong những năm qua. Qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, trên địa bàn huyện đã có 11 tập thể và 23 cá nhân điển hình được khen thưởng, đây là những tập thể, cá nhân nòng cốt để tiếp tục nhân rộng trong toàn huyện để xây dựng một xã hội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không hình thức, phô trương, Cuộc vận động được chú trọng vào những hành động “làm theo”, những chuyển biến tích cực đạt được trong những năm qua đã chứng minh hiệu quả của Cuộc vận động trên địa bàn huyện Văn Lãng, đó cũng là động lực để đưa Văn Lãng thoát khỏi “vùng trũng” so với sự phát triển chung của tỉnh.

Lê Minh