Chủ nhật,  21/07/2024

Đảng bộ xã Cao Minh học tập và làm theo lời Bác

LSO-Cao Minh là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tràng Định, đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên mấy năm gần đây, Cao Minh không ngừng đổi mới, đặc biệt là hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Người dân xuất bán thạch đen - Ảnh: Trí DũngÔng Triệu Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, xác định rõ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm chuyển biến nhận thức về tư tưởng, chính trị, lề lối làm việc, đạo đức, tác phong, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, là tiền đề để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Chính vì thế, trong những năm qua, Đảng uỷ xã Cao Minh đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện cuộc vận động, thành lập Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, thôn bản, chi hội đoàn thể thực hiện học tập và làm theo tấm gương của Bác. Cuộc vận...

LSO-Cao Minh là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tràng Định, đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên mấy năm gần đây, Cao Minh không ngừng đổi mới, đặc biệt là hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Người dân xuất bán thạch đen – Ảnh: Trí Dũng
Ông Triệu Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, xác định rõ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm chuyển biến nhận thức về tư tưởng, chính trị, lề lối làm việc, đạo đức, tác phong, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, là tiền đề để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Chính vì thế, trong những năm qua, Đảng uỷ xã Cao Minh đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện cuộc vận động, thành lập Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, thôn bản, chi hội đoàn thể thực hiện học tập và làm theo tấm gương của Bác. Cuộc vận động thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Thông qua cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tu dưỡng rèn luyện, học tập làm theo tấm gương của Bác, từ đó nâng cao đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của xã, góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Qua gần 5 năm triển khai và thực hiện cuộc vận động, Đảng bộ xã Cao Minh đã hưởng ứng tích cực và đạt những kết quả khả quan. Trên 95% cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp nghiên cứu, học tập các chuyên đề của cuộc vận động. Việc tuyên truyền các chủ trương đường lối, các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức về tư tương chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ đảng thực hiện chế độ sinh hoạt có nhiều tiến bộ, số chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh luôn ổn định từ 50 – 60%. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Đảng uỷ tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp cụ thể, bởi vậy nền kinh tế phát triển theo hướng tích cực. Trong năm 2010, bình quân lương thực theo đầu người của xã đạt 370kg/người/năm, tình hình an ninh, chính trị luôn ổn định; công tác y tế được quan tâm, chú trọng, chương trình mục tiêu về y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình và trẻ em được duy trì và thực hiện tốt… Có được những kết quả này, những năm qua Đảng ủy xã đã triển khai cuộc vận động nghiêm túc, dân chủ, với đầy đủ nội dung các bước của cuộc vận động. Các chuẩn mực đạo đức được xây dựng theo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu và được lập thành bảng treo tại nhà văn hoá của từng thôn, trước cửa trụ sở làm việc tại xã và trường học… để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện, đồng thời tham gia kiểm tra, giám sát. Đối với khối trụ sở UBND xã, chuẩn mực đạo đức, tác phong, lề lối làm việc đã đi vào nền nếp. Việc chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc được đặt lên hàng đầu. Việc giao ban khối Đảng, chính quyền được duy trì đều đặn theo tuần nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó có hướng giải quyết thoả đáng. Đồng thời nghiêm khắc phê bình, yêu cầu thẳng thắn nhận khuyết điểm và khắc phục khuyết điểm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Việc thực hiện nghiêm túc, bài bản cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có tác động tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã. Đảng viên Trịnh Thị Nhình, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, là một người đảng viên, chị luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với trách nhiệm của mình, chị luôn luôn kết hợp tuyên truyền trong quần chúng nhân dân thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đi đầu hướng dẫn chị em phụ nữ trong tổ, thôn mỗi năm 2 đợt, vận động chị em tích cực lao động, học tập để xây dựng gia đình hạnh phúc. Cơ sở hội đều chấp hành theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Cuộc vận động “Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tốt về hành động, tinh thần làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong xã. Đặc biệt, xã gắn chặt nội dung cuộc vận động với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tạo ra động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian tới, Đảng uỷ xã tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước, tiến hành củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo… để cuộc vận động thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của xã ngày một phát triển.

Đỗ Hoạt