Thứ sáu,  12/07/2024

Hà Nội tôn vinh các làng nghề truyền thống và nghệ nhân

Ngày 3/2, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ trao bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” năm 2009. Nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các nghệ nhân và làng nghề.Năm 2009, TP. Hà Nội đã ra quyết định công nhận 16 “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và 17 “Nghệ nhân Hà Nội”, nâng số làng nghề truyền thống và nghệ nhân được công nhận của Hà Nội đến nay lên con số 256 làng nghề và 116 nghệ nhân. Đợt công nhận lần này có các làng nghề như: làng nghề gốm sứ Bát Tràng, Giang Cao, Kim Lan; làng nghề mây tre đan Xuân Dương (huyện Gia Lâm), làng nghề tre trúc Thu Thuỷ (huyện Sóc Sơn), làng nghề phục chế nhà cổ và mộc dân dụng Phúc Cầu (huyện Chương Mỹ), làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Ứng (huyện Đông...

Ngày 3/2, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ trao bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” năm 2009. Nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các nghệ nhân và làng nghề.

Năm 2009, TP. Hà Nội đã ra quyết định công nhận 16 “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và 17 “Nghệ nhân Hà Nội”, nâng số làng nghề truyền thống và nghệ nhân được công nhận của Hà Nội đến nay lên con số 256 làng nghề và 116 nghệ nhân. Đợt công nhận lần này có các làng nghề như: làng nghề gốm sứ Bát Tràng, Giang Cao, Kim Lan; làng nghề mây tre đan Xuân Dương (huyện Gia Lâm), làng nghề tre trúc Thu Thuỷ (huyện Sóc Sơn), làng nghề phục chế nhà cổ và mộc dân dụng Phúc Cầu (huyện Chương Mỹ), làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Ứng (huyện Đông Anh)…

Theo vietnamtourism