Thứ tư,  24/07/2024

Bộ VHTTDL chuẩn bị tổ chức Tuần Việt Nam tại Cu Ba và Mê hi cô

Vừa qua, Bộ VHTTDL đã phê duyệt Quyết định 1248/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức Tuần Việt Nam tại Cu Ba (Thủ đô La ha ba na) và Mê hi cô (Thủ đô Mê hi cô và A ca pun cô) năm 2010.Theo đó, Tuần Việt Nam tại Cu Ba và Mê hi cô năm 2010 sẽ tổ chức từ ngày 21/05 đến ngày 05/06/2010, do Cục hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức.Những hoạt động chính trong Tuần Việt Nam tại Cu Ba và Mê hi cô năm 2010: (1) Biểu diễn nghệ thuật (Chương trình kết hợp hài hoà giữa nghệ thụât dân tộc truyền thống đa dạng, giàu bản sắc với nghệ thụât hiện đại); (2) Triển lãm hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam kết hợp không gian quảng bá cho Du lịch Việt Nam (Đặc biệt là quảng bá cho Vịnh Hạ Long) gồm: Không gian trưng bày đất nước con người Việt Nam, Quan hệ Việt Nam...

Vừa qua, Bộ VHTTDL đã phê duyệt Quyết định 1248/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức Tuần Việt Nam tại Cu Ba (Thủ đô La ha ba na) và Mê hi cô (Thủ đô Mê hi cô và A ca pun cô) năm 2010.
Theo đó, Tuần Việt Nam tại Cu Ba và Mê hi cô năm 2010 sẽ tổ chức từ ngày 21/05 đến ngày 05/06/2010, do Cục hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức.

Những hoạt động chính trong Tuần Việt Nam tại Cu Ba và Mê hi cô năm 2010: (1) Biểu diễn nghệ thuật (Chương trình kết hợp hài hoà giữa nghệ thụât dân tộc truyền thống đa dạng, giàu bản sắc với nghệ thụât hiện đại); (2) Triển lãm hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam kết hợp không gian quảng bá cho Du lịch Việt Nam (Đặc biệt là quảng bá cho Vịnh Hạ Long) gồm: Không gian trưng bày đất nước con người Việt Nam, Quan hệ Việt Nam với Cu Ba và Mê hi cô, Không gian Hạ Long xanh, Triển lãm văn hóa nghệ thuật, xúc tiến VHTTDL; (3) Tuần phim Việt Nam.


Theo VietnamTourism