Chủ nhật,  21/07/2024

TP Hồ Chí Minh tham dự hội chợ chuyên đề về du lịch MICE tại Đức

Dự kiến từ ngày 25-27/5/2010, du lịch TP Hồ Chí Minh sẽ tham gia hội chợ chuyên đề về du lịch MICE (du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, khen thưởng, sự kiện…) tại Frankfurt, Đức. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Thành phố tham gia vào hội chợ này.Cũng trong dịp này, TP Hồ Chí Minh sẽ phát hành ấn phẩm giới thiệu về du lịch MICE nhằm tăng cường các hoạt động quảng bá cho loại hình du lịch đầy tiềm năng trên. Dự kiến số lượng ấn phẩm sẽ được in khoảng 10.000 bản và sẽ hoàn thành và cuối tháng 4/2010 để sẵn sàng tham gia vào hội chợ tại Frankfurt vào cuối tháng 5/2010.Hiện đã có 4 doanh nghiệp lữ hành và 6 khách sạn đăng ký tham gia hội chợ....

Dự kiến từ ngày 25-27/5/2010, du lịch TP Hồ Chí Minh sẽ tham gia hội chợ chuyên đề về du lịch MICE (du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, khen thưởng, sự kiện…) tại Frankfurt, Đức. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Thành phố tham gia vào hội chợ này.

Cũng trong dịp này, TP Hồ Chí Minh sẽ phát hành ấn phẩm giới thiệu về du lịch MICE nhằm tăng cường các hoạt động quảng bá cho loại hình du lịch đầy tiềm năng trên. Dự kiến số lượng ấn phẩm sẽ được in khoảng 10.000 bản và sẽ hoàn thành và cuối tháng 4/2010 để sẵn sàng tham gia vào hội chợ tại Frankfurt vào cuối tháng 5/2010.

Hiện đã có 4 doanh nghiệp lữ hành và 6 khách sạn đăng ký tham gia hội chợ.

Theo Vietnamtouris