Thứ sáu,  12/07/2024

Triển khai một số nội dung chương trình xúc tiến du lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch

LSO - Chiều 20/4/2011, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch (DL) tỉnh đã tổ chức họp bàn thống nhất triển khai một số nội dung chương trình xúc tiến du lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng DL tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.Tại buổi họp, các đại biểu đã nghe Quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển DL tỉnh Lạng Sơn; Nghe báo cáo khái quát thực trạng tình hình phát triển DL tỉnh những năm qua và phương hướng từ nay đến năm 2015; nội dung chương trình xúc tiến DL và đầu tư cơ sở hạ tầng DL tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015; đề án phát triển danh thắng Nhị, Tam Thanh… Theo đó, đây chính là những nội dung, là bước quan trọng trong thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển DL tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.Sau khi nghe các nội dung, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, phân tích để hoạt động của Ban...

LSO – Chiều 20/4/2011, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch (DL) tỉnh đã tổ chức họp bàn thống nhất triển khai một số nội dung chương trình xúc tiến du lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng DL tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Tại buổi họp, các đại biểu đã nghe Quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển DL tỉnh Lạng Sơn; Nghe báo cáo khái quát thực trạng tình hình phát triển DL tỉnh những năm qua và phương hướng từ nay đến năm 2015; nội dung chương trình xúc tiến DL và đầu tư cơ sở hạ tầng DL tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015; đề án phát triển danh thắng Nhị, Tam Thanh… Theo đó, đây chính là những nội dung, là bước quan trọng trong thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển DL tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Sau khi nghe các nội dung, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, phân tích để hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển DL hoạt động đạt hiệu quả; về sự cần thiết có chương trình xúc tiến DL và lựa chọn đầu tư cơ sở hạ tầng các khu DL; bàn các nội dung cụ thể trong chương trình, đề án khả thi, phù hợp.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển DL tỉnh đã tổng hợp các ý kiến mà các thành viên nêu ra, thảo luận và phân tích như đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo; xung quanh vấn đề xúc tiến DL và đầu tư cơ sở hạ tầng DL; về đề án phát triển khu danh thắng Nhị – Tam Thanh. Đồng thời nhấn mạnh các vấn đề cần thực hiện sau cuộc họp này. Ban Chỉ đạo thống nhất, sẽ kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho tổng kết Nghị quyết số 18 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển DL…

HT