Thứ sáu,  12/07/2024

Kỹ thuật mới – Công nghệ mới Ống tuột cứu hộ đứng

Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường TP Hồ Chí Minh đã nghiên cứu chế tạo thành công loại ống tuột cứu hộ đứng (0Đ30).Ống tuột, một đầu được gắn chặt với khung cửa, được thiết kế để di chuyển người một cách nhanh chóng và an toàn. Thời gian cần thiết để lập một đường dây thoát hiểm khỏi ống cho những người sinh sống trong một tòa nhà được tính bằng giây. Do vậy, ống tuột được thiết kế, lắp đặt nhanh, không hạn chế chiều cao tòa nhà, cho phép mọi người trong đó có cả người già, trẻ em, người tàn tật cùng trượt trong ống. Ống trượt cứu hộ gồm các bộ phận chính: Khung cửa đầu vào; thân ống trượt đứng (gồm ba lớp: chống lửa, co dãn, chịu lực). Ống được thiết kế bảo đảm cho người trượt liên tục, tốc độ bình quân dưới 4m/s nhờ lực ma sát và trọng lực.Công ty sẵn sàng đào tạo, chuyển giao thiết bị cho các đơn vị có yêu...

Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường TP Hồ Chí Minh đã nghiên cứu chế tạo thành công loại ống tuột cứu hộ đứng (0Đ30).

Ống tuột, một đầu được gắn chặt với khung cửa, được thiết kế để di chuyển người một cách nhanh chóng và an toàn. Thời gian cần thiết để lập một đường dây thoát hiểm khỏi ống cho những người sinh sống trong một tòa nhà được tính bằng giây. Do vậy, ống tuột được thiết kế, lắp đặt nhanh, không hạn chế chiều cao tòa nhà, cho phép mọi người trong đó có cả người già, trẻ em, người tàn tật cùng trượt trong ống. Ống trượt cứu hộ gồm các bộ phận chính: Khung cửa đầu vào; thân ống trượt đứng (gồm ba lớp: chống lửa, co dãn, chịu lực). Ống được thiết kế bảo đảm cho người trượt liên tục, tốc độ bình quân dưới 4m/s nhờ lực ma sát và trọng lực.

Công ty sẵn sàng đào tạo, chuyển giao thiết bị cho các đơn vị có yêu cầu.
Theo Nhandan