Thứ tư,  24/07/2024

41 công trình đoạt giải VIFOTEC 2010

Có 41 công trình thuộc sáu lĩnh vực sẽ được trao giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam VIFOTEC 2010 vào ngày 19-4 tới tại Hà Nội.Trong cuộc họp báo ngày 15-4, Ban tổ chức giải thưởng cho biết, trong số 41 giải thưởng này, có ba giải nhất, chín giải nhì, 16 giải ba và 13 giải khuyến khích.Sáu lĩnh vực được trao giải gồm cơ khí-tự động hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.Ba công trình đoạt giải nhất là: 'Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo thử thiết bị cung cấp nước cao cấp cho các máy chạy thận nhân tạo' của nhóm sáu tác giả do thạc sĩ Trịnh Ngọc Diệu làm chủ nhiệm; 'Nghiên cứu sản xuất thuốc bổ gan giải độc Boganic từ dược liệu Việt Nam' của thạc sĩ Nguyễn Huy Văn và cộng sự; 'Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu ống nano cácbon' của Giáo sư,...

Có 41 công trình thuộc sáu lĩnh vực sẽ được trao giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam VIFOTEC 2010 vào ngày 19-4 tới tại Hà Nội.
Trong cuộc họp báo ngày 15-4, Ban tổ chức giải thưởng cho biết, trong số 41 giải thưởng này, có ba giải nhất, chín giải nhì, 16 giải ba và 13 giải khuyến khích.
Sáu lĩnh vực được trao giải gồm cơ khí-tự động hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.
Ba công trình đoạt giải nhất là: &#39Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo thử thiết bị cung cấp nước cao cấp cho các máy chạy thận nhân tạo&#39 của nhóm sáu tác giả do thạc sĩ Trịnh Ngọc Diệu làm chủ nhiệm; &#39Nghiên cứu sản xuất thuốc bổ gan giải độc Boganic từ dược liệu Việt Nam&#39 của thạc sĩ Nguyễn Huy Văn và cộng sự; &#39Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu ống nano cácbon&#39 của Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hồng Khôi cùng cộng sự.
Ngày 19-4 tới, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cũng sẽ tặng bốn giải thưởng WIPO cho doanh nghiệp xuất sắc nhất trong việc áp dụng hệ thống sở hữu trí tuệ vào sản xuất kinh doanh, công trình xuất sắc nhất, tác giả nữ xuất sắc nhất và tác giả trẻ xuất sắc nhất.
Theo Nhandan