Thứ năm,  25/07/2024

Kon Tum: Xây dựng Ngân hàng lương thực cộng đồng

Để khắc phục tình trạng các hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số đói nghèo phải bán nông sản non vào thời điểm giáp hạt, huyện Đác Hà (tỉnh Kon Tum) đã có sáng kiến xây dựng "Ngân hàng lương thực cộng đồng" ở khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số.Mỗi ngân hàng được ngân sách huyện cấp một tấn gạo ban đầu, số còn lại huy động sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp cùng với sự vận động từ nguồn lương thực dôi dư trong cộng đồng bỏ vào ngân hàng để làm vốn cho vay.Ngân hàng do các thôn, bản tự bầu ra ban quản lý điều hành, tất cả các hộ thiếu đói trong làng có nhu cầu đều được vay bình quân 50 kg/mỗi hộ, trường hợp gia đình đông người có thể được vay thêm mà không phải trả lãi hoặc tính lãi một phần nhỏ để lấy quỹ trả công cho người điều hành. Đến mùa thu hoạch phải hoàn trả lại.Mục tiêu của huyện đề ra ra xây dựng 57 ngân hàng lương thực cho toàn bộ 57 làng đồng bào dân tộc...

Để khắc phục tình trạng các hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số đói nghèo phải bán nông sản non vào thời điểm giáp hạt, huyện Đác Hà (tỉnh Kon Tum) đã có sáng kiến xây dựng “Ngân hàng lương thực cộng đồng” ở khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số.

Mỗi ngân hàng được ngân sách huyện cấp một tấn gạo ban đầu, số còn lại huy động sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp cùng với sự vận động từ nguồn lương thực dôi dư trong cộng đồng bỏ vào ngân hàng để làm vốn cho vay.

Ngân hàng do các thôn, bản tự bầu ra ban quản lý điều hành, tất cả các hộ thiếu đói trong làng có nhu cầu đều được vay bình quân 50 kg/mỗi hộ, trường hợp gia đình đông người có thể được vay thêm mà không phải trả lãi hoặc tính lãi một phần nhỏ để lấy quỹ trả công cho người điều hành. Đến mùa thu hoạch phải hoàn trả lại.

Mục tiêu của huyện đề ra ra xây dựng 57 ngân hàng lương thực cho toàn bộ 57 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Phấn đấu mỗi &#39Ngân hàng&#39 có ít nhất năm tấn lương thực (gồm ba tấn thóc; hai tấn gạo).

Ông Phạm Đức Hạnh, Bí thư huyện ủy Đắc Hà cho biết: Sau ba tháng phát động xây dựng, đến nay huyện đã thành lập được 43 ngân hàng lương thực. Ngoài việc giúp người dân trong thời điểm đói giáp hạt, ngân hàng lương thực còn là kho dự trữ để giúp địa phương ứng phó với những trường hợp thiên tai bão lũ xảy ra chia cắt địa bàn.

Theo Nhandan