Thứ hai,  22/07/2024

Lâm Ðồng tiết kiệm gần 2,4 triệu kW giờ điện

Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, quý I-2011, toàn tỉnh đã tiết kiệm được gần 2,4 triệu kW giờ điện, đạt tỷ lệ 1,51%.Để đạt được kết quả này, bên cạnh nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người tiêu dùng, công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hành tiết kiệm điện; tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan, đồng thời tiến hành in ấn thư ngỏ về tiết kiệm điện gửi tới các khách hàng sử dụng điện trong toàn tỉnh.Bên cạnh đó, ngành điện còn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh cần phân bổ thời gian hợp lý và tránh hoạt động sản xuất vào các giờ cao...

Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, quý I-2011, toàn tỉnh đã tiết kiệm được gần 2,4 triệu kW giờ điện, đạt tỷ lệ 1,51%.

Để đạt được kết quả này, bên cạnh nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người tiêu dùng, công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hành tiết kiệm điện; tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan, đồng thời tiến hành in ấn thư ngỏ về tiết kiệm điện gửi tới các khách hàng sử dụng điện trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành điện còn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh cần phân bổ thời gian hợp lý và tránh hoạt động sản xuất vào các giờ cao điểm.

Theo Nhandan