Thứ ba,  16/07/2024

Bắc Cạn xây dựng 24 công trình cấp nước sinh hoạt

Từ nay đến hết năm 2011, tỉnh Bắc Cạn sẽ đầu tư 18 tỷ đồng để xây dựng 24 công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khoảng 1.100 hộ dân ở nông thôn.Tất cả các công trình này đều được xây dựng ở những xã đặc biệt khó khăn, có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hiện nay, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đang tích cực phối hợp chặt chẽ với 22 xã được hưởng lợi để đánh giá, khảo sát địa hình nhằm xây dựng công trình cấp nước phù hợp. Đến hết năm 2010, tỉnh Bắc Cạn có 80 số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ...

Từ nay đến hết năm 2011, tỉnh Bắc Cạn sẽ đầu tư 18 tỷ đồng để xây dựng 24 công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khoảng 1.100 hộ dân ở nông thôn.

Tất cả các công trình này đều được xây dựng ở những xã đặc biệt khó khăn, có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hiện nay, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đang tích cực phối hợp chặt chẽ với 22 xã được hưởng lợi để đánh giá, khảo sát địa hình nhằm xây dựng công trình cấp nước phù hợp. Đến hết năm 2010, tỉnh Bắc Cạn có 80 số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Theo Nhandan