Chủ nhật,  21/07/2024

Phát huy hiệu quả dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm (2007-2010) triển khai dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai 2005.Mục tiêu của dự án là duy trì tăng trưởng kinh tế ở 10 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão năm 2005, trong đó gồm các tỉnh: Hà Giang, Yên Bái, Nam Định, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Phú Yên nhanh chóng khôi phục đời sống nhân dân và giảm khả năng tổn thương do thiên tai tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cung cấp khả năng chống bão lũ tương đương hoặc cao hơn cho những khu vực dễ bị tổn thương. Dự án sử dụng vốn vay ADB với tổng mức đầu tư 59,89 triệu USD, gồm 70 tiểu dự án được chia làm bốn lĩnh vực là giao thông, thủy lợi, chống lũ và công trình công cộng.Đến nay, sau bốn năm triển khai, các dự án hoàn thành và phát huy tác dụng, giúp các địa phương phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa do thiên tai; nhiều công trình...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm (2007-2010) triển khai dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai 2005.

Mục tiêu của dự án là duy trì tăng trưởng kinh tế ở 10 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão năm 2005, trong đó gồm các tỉnh: Hà Giang, Yên Bái, Nam Định, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Phú Yên nhanh chóng khôi phục đời sống nhân dân và giảm khả năng tổn thương do thiên tai tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cung cấp khả năng chống bão lũ tương đương hoặc cao hơn cho những khu vực dễ bị tổn thương. Dự án sử dụng vốn vay ADB với tổng mức đầu tư 59,89 triệu USD, gồm 70 tiểu dự án được chia làm bốn lĩnh vực là giao thông, thủy lợi, chống lũ và công trình công cộng.

Đến nay, sau bốn năm triển khai, các dự án hoàn thành và phát huy tác dụng, giúp các địa phương phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa do thiên tai; nhiều công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả phục vụ thiết thực đời sống nhân dân.

Dự án cũng được ADB đánh giá cao với tỷ lệ giải ngân vốn ADB đạt 86%; tỷ lệ giải ngân vốn đối ứng đạt 77% so với 80% thời gian thực hiện dự án và có 45/70 tiểu dự án hoàn thành 100% khối lượng xây lắp.

Theo Nhandan