Chủ nhật,  21/07/2024

Nâng tỷ trọng gia cầm trong ngành chăn nuôi

Cục Chăn nuôi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các địa phương nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa việc chuyển đổi phương thức chăn nuôi truyền thống sang trang trại tập trung.Theo đó, phương thức chăn nuôi tập trung sẽ chú trọng vào chăn nuôi lợn, gia cầm; đặc biệt là chuyển mạnh sang gia cầm vì hiện nay tỷ lệ tiêu thụ gia cầm ở nước ta chỉ là 12% so với 30% của thế giới.Việc chuyển đổi không chỉ giúp quản lý được chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, mà còn áp dụng được các quy trình công nghệ để kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường chung...

Cục Chăn nuôi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các địa phương nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa việc chuyển đổi phương thức chăn nuôi truyền thống sang trang trại tập trung.

Theo đó, phương thức chăn nuôi tập trung sẽ chú trọng vào chăn nuôi lợn, gia cầm; đặc biệt là chuyển mạnh sang gia cầm vì hiện nay tỷ lệ tiêu thụ gia cầm ở nước ta chỉ là 12% so với 30% của thế giới.

Việc chuyển đổi không chỉ giúp quản lý được chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, mà còn áp dụng được các quy trình công nghệ để kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường chung quanh.

Theo Nhandan