Thứ sáu,  12/07/2024

Tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách năm 2011

LSO-Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức triển khai xây dựng chương trình hành động cụ thể. Đến nay, sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 11, toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.Chuẩn bị đổ bê tông tầng 3 dự án nhà ở chính sách xã hội thành phố Lạng SơnCụ thể hóa Nghị quyết 11 của Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát các dự án xây dựng và ra quyết định đình, giãn, hoãn các công trình chưa thực sự cấp thiết và điều chuyển nguồn vốn của một số công trình để bổ sung vốn cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ. Theo quyết định của UBND tỉnh, có 8 dự án phải đình, giãn, hoãn với tổng vốn...

LSO-Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức triển khai xây dựng chương trình hành động cụ thể. Đến nay, sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 11, toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Chuẩn bị đổ bê tông tầng 3 dự án nhà ở chính sách xã hội thành phố Lạng Sơn
Cụ thể hóa Nghị quyết 11 của Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát các dự án xây dựng và ra quyết định đình, giãn, hoãn các công trình chưa thực sự cấp thiết và điều chuyển nguồn vốn của một số công trình để bổ sung vốn cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ. Theo quyết định của UBND tỉnh, có 8 dự án phải đình, giãn, hoãn với tổng vốn cắt giảm là gần 12 tỷ đồng, đồng thời điều chuyển vốn của 10 dự án với tổng vốn trên 15 tỷ đồng và bổ sung nguồn vốn cho 7 dự án cần đẩy nhanh tiến độ trong năm 2011 với tổng vốn tăng là trên 20 tỷ đồng. Hầu hết các dự án được bổ sung vốn đều là công trình đang có tiến độ tốt và phát huy hiệu quả cho công tác phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm tới. Như dự án nhà ở chính sách xã hội thành phố Lạng Sơn được điều chỉnh tăng thêm 5 tỷ đồng, nâng tổng kế hoạch vốn của dự án này trong năm 2011 là 12,4 tỷ đồng. Dự án này được khởi công từ năm 2010 với quy mô 5 tầng, gần 100 căn hộ với tổng vốn trên 44 tỷ đồng, hiện đang được các nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Công trình này đã thi công xong phần thô tầng 2, theo kế hoạch của chủ đầu tư, công trình phấn đấu xây dựng xong phần thô trong năm 2011 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ dự án trong quý III/năm 2012. Ngoài công trình nhà ở chính sách xã hội, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm tới xây dựng hệ thống hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Trong đó có tập trung chỉ đạo, ưu tiên triển khai các công trình hạ tầng thuộc khu vực thị trấn Đồng Đăng và khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Như công trình tòa nhà xuất nhập cảnh, đường nội bộ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xây dựng khu tái định cư cửa khẩu Tân Thanh, đường Tân Thanh-Pác Luống…Riêng dự án toà nhà xuất nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị được điều chỉnh bổ sung tăng vốn từ 5 tỷ đồng kế hoạch đầu năm lên 7,8 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2011 để khởi công dự án trong tháng 5/2011. Đây là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nhằm nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trong năm 2011.
Qua theo dõi tiến độ các chương trình dự án trọng điểm, các dự án cấp bách của tỉnh trong năm 2011, hầu hết các chủ đầu tư đã thực hiện nghiêm các giải pháp điều hành của UBND tỉnh về chỉ đạo đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, bên cạnh công tác chỉ đạo triển khai có hiệu quả các công trình trọng điểm, dự án cấp bách thuộc tất cả các nguồn vốn, tỉnh cần tiếp tục rà soát, giãn, hoãn các chương trình đầu tư chưa thật cần thiết, nắm chắc tình hình giải ngân các nguồn vốn thuộc tỉnh quản lý để có giải pháp điều hành linh hoạt đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản trong thời gian tới. Ngoài ra, cũng cần có các cơ chế kêu gọi vốn đầu tư từ trung ương, thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp về tỉnh bằng nhiều hình thức. Có như vậy, các chương trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011 mới phát huy hiệu quả như mong muốn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong những năm tiếp theo.

Công Quân