Thứ năm,  25/07/2024

Kiểm soát tăng trưởng tín dụng góp phần kiềm chế lạm phát

Với vai trò của một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, hàng đầu tại Việt Nam, là công cụ thực thi có hiệu quả của Đảng, Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực thi chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng GDP của đất nước, toàn hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã khẩn trương triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả, đồng thời quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sát, nghiêm túc và kiên quyết chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.BIDV đã xây dựng chương trình hành động tổng thể với tám nhóm biện pháp chính trải đều trên các lĩnh vực quan trọng để thực hiện nhóm giải pháp của Chính phủ.Thực hiện nghiêm chính sách tiền tệ quốc giaTrong công tác huy động vốn, BIDV tuân thủ chính sách điều hành, quy định lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, bám sát diễn biến và cập nhật...

Với vai trò của một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, hàng đầu tại Việt Nam, là công cụ thực thi có hiệu quả của Đảng, Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực thi chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng GDP của đất nước, toàn hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã khẩn trương triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả, đồng thời quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sát, nghiêm túc và kiên quyết chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

BIDV đã xây dựng chương trình hành động tổng thể với tám nhóm biện pháp chính trải đều trên các lĩnh vực quan trọng để thực hiện nhóm giải pháp của Chính phủ.

Thực hiện nghiêm chính sách tiền tệ quốc gia

Trong công tác huy động vốn, BIDV tuân thủ chính sách điều hành, quy định lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, bám sát diễn biến và cập nhật thông tin thị trường, điều hành công tác huy động vốn trên cơ sở cân đối cung – cầu vốn thực tế.

Về điều hành tín dụng, ngay từ đầu tháng 1-2011, BIDV đã điều hành hoạt động tín dụng tăng trưởng không quá 19% theo nguyên tắc: Chỉ tăng trưởng tín dụng khi huy động được nguồn vốn và bảo đảm các tỷ lệ an toàn; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; tập trung ưu tiên vốn cho các mục tiêu, đối tượng phục vụ sản xuất, kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ trong cho vay nhập khẩu.

Về lãi suất, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động, tiết giảm 0,5% lãi suất cho vay để hỗ trợ cho các doanh nghiệp; đối với các chương trình mục tiêu ưu tiên, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ 0,5% đến 2% theo từng đối tượng, từng doanh nghiệp theo chỉ định ưu tiên của Chính phủ.

Về tỷ giá, thực hiện điều hành tỷ giá chặt chẽ, thận trọng, tuân thủ, chấp hành quy định về điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, cả về tỷ giá công bố mua và bán, biên độ giao dịch; quản lý chặt chẽ cho vay ngoại tệ; đẩy mạnh cho vay xuất khẩu và hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu ngoại tệ hợp lý.

Phát huy vai trò chủ lực

Nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh với nội dung cơ bản tập trung xác định phát triển bền vững là mục tiêu hàng đầu của BIDV, trong đó mục tiêu quan trọng là phát triển theo chiều sâu hướng tới phát triển bền vững trên cơ sở chất lượng, an toàn, hiệu quả và ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Tiết giảm, điều chỉnh kế hoạch mua sắm, trang bị, xây dựng cơ bản nội ngành, chỉ tập trung cho những dự án trọng điểm, hiệu quả, cấp bách hoàn thành trong năm. Quản lý và điều hành tài chính năm 2011 gắn liền với các biện pháp triệt để tiết kiệm chi phí hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc kiểm soát chi phí quản lý kinh doanh, chi phí thường xuyên năm 2011 tiết kiệm tối thiểu 11%, đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm 15%, xây dựng và chỉ đạo chương trình tiết kiệm điện, yêu cầu tiết giảm điện tại công sở tối thiểu 12%, vận động gia đình cán bộ, công nhân viên tham gia chương trình tiết kiệm điện sinh hoạt gia đình tối thiểu 10%.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết 30a cũng là những nội dung quan trọng trong chương trình hành động của BIDV thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, với tổng giá trị 700 tỷ đồng trong giai đoạn 2011-2013 và kế hoạch công tác an sinh xã hội năm 2011 là 190 tỷ đồng, bảo đảm nguồn hỗ trợ kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng. Ngoài việc hỗ trợ bảy huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, BIDV tăng cường hỗ trợ các huyện cận nghèo, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã theo các chương trình mục tiêu: Xóa nhà tạm, hỗ trợ y tế và hỗ trợ giáo dục…

Song song với đó là thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính tuân thủ và chấp hành của toàn hệ thống trên các mặt nghiệp vụ nhằm hạn chế, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tác nghiệp, thất thoát và lãng phí vốn của ngân hàng, khách hàng.

Để triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, BIDV đã đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền trong hệ thống để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc nghiêm chỉnh chấp hành, góp phần thực thi có hiệu quả cao nhất các giải pháp của Chính phủ; tăng cường công khai, minh bạch thông tin, nhất là các thông tin thị trường.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của BIDV được thông báo rộng rãi trên công luận, xác định tính tiên phong, chủ động của BIDV trong việc thực thi các chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đó cũng là trách nhiệm, đồng thời hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp đồng thuận cùng triển khai phù hợp theo đặc thù hoạt động, góp phần thực thi có hiệu quả Nghị quyết, nhanh chóng đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại, tiếp tục có những bước phát triển bền vững và ổn định.

Theo Nhandan