Chủ nhật,  21/07/2024

An Giang khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp và kinh tế nông thôn

* Ninh Thuận phấn đấu có 21% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, An Giang đã đề ra nhiều giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm, từng bước nâng dần tỷ trọng giá trị sản xuất của công nghiệp trong GDP của tỉnh.Theo đó, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu. Tiếp tục thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp thế mạnh của tỉnh phục vụ xuất khẩu, tập trung phát triển các sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Phối hợp các ngành liên quan tạo vùng nguyên liệu sạch, ổn định, chất lượng cao để làm tăng giá trị thương mại của sản phẩm. Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu, sản xuất...

* Ninh Thuận phấn đấu có 21% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, An Giang đã đề ra nhiều giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm, từng bước nâng dần tỷ trọng giá trị sản xuất của công nghiệp trong GDP của tỉnh.

Theo đó, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu. Tiếp tục thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp thế mạnh của tỉnh phục vụ xuất khẩu, tập trung phát triển các sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Phối hợp các ngành liên quan tạo vùng nguyên liệu sạch, ổn định, chất lượng cao để làm tăng giá trị thương mại của sản phẩm. Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu, sản xuất các loại nguyên liệu, vật liệu thay thế hàng nhập khẩu; tập trung sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như thủy sản đông lạnh, gạo, các mặt hàng may mặc, rau quả đông lạnh…; các sản phẩm có khả năng thay thế nhập khẩu như thức ăn chăn nuôi, ngành sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm phục vụ nông nghiệp…

Năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp của An Giang đạt gần 6.585 tỷ đồng, tăng 17,5% so cùng kỳ. Nhờ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển, tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 37.000 lao động.

* Tỉnh ủy Ninh Thuận đã xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010- 2015; ra nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh…

Về xây dựng nông thôn mới, tỉnh phấn đấu đến năm 2015, xây dựng 21% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số xã có đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa; 45% số xã có hệ thống thủy lợi và các công trình phục vụ việc chuẩn hóa giáo dục; 30% số xã có nhà văn hóa; 70% số xã có các công trình y tế được chuẩn hóa theo quy định; xóa 100% nhà tạm, dột nát… Trong năm 2011, sẽ tổ chức đào tạo nghề cho 4.000 lao động nông thôn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đồng bộ, gắn với phát triển đô thị; tổ chức sản xuất theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – công nghiệp làng nghề và dịch vụ…

Theo Nhandan