Thứ ba,  16/07/2024

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ

LSO-Trong những ngày qua, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh trên thị trường vàng, ngoại tệ nội tỉnh đã từng bước có chuyển biến tích cực. Sắp tới, hoạt động thu đổi ngoại tệ sẽ được tăng cường quản lýHơn 3 tuần qua (từ 23/3/2011 – 18/4/2011), Đoàn liên ngành (thành lập theo Quyết định 372/QĐ – UBND ngày 17/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh) gồm các thành phần : công an, thuế, ngân hàng, tài chính đã tiến hành kiểm tra tất cả 32/32 cơ sở kinh doanh vàng và 99/131 hộ thu đổi ngoại tệ trên địa bàn toàn tỉnh. Nhìn chung, các cơ sở, hộ kinh doanh chấp hành tốt các qui định của Nhà nước. Song, do nhận thức của các cơ sở, hộ kinh doanh về vàng, thu đổi ngoại tệ còn hạn chế, chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa thấy được tầm quan trọng của các qui định liên quan đối với việc quản lý nhà nước trong...

LSO-Trong những ngày qua, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh trên thị trường vàng, ngoại tệ nội tỉnh đã từng bước có chuyển biến tích cực.

Sắp tới, hoạt động thu đổi ngoại tệ sẽ được tăng cường quản lý
Hơn 3 tuần qua (từ 23/3/2011 – 18/4/2011), Đoàn liên ngành (thành lập theo Quyết định 372/QĐ – UBND ngày 17/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh) gồm các thành phần : công an, thuế, ngân hàng, tài chính đã tiến hành kiểm tra tất cả 32/32 cơ sở kinh doanh vàng và 99/131 hộ thu đổi ngoại tệ trên địa bàn toàn tỉnh. Nhìn chung, các cơ sở, hộ kinh doanh chấp hành tốt các qui định của Nhà nước. Song, do nhận thức của các cơ sở, hộ kinh doanh về vàng, thu đổi ngoại tệ còn hạn chế, chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa thấy được tầm quan trọng của các qui định liên quan đối với việc quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ, từ đó dẫn đễn ý thức trách nhiệm chưa cao, nhiều hộ kinh doanh chỉ nhận thức trách nhiệm nộp thuế là đủ. So với các tỉnh, thành phố lớn, hoạt động kinh doanh vàng ở Lạng Sơn chưa mấy phát triển, chủ yếu phục vụ nhu cầu trang sức của người dân địa phương. Theo các cơ sở cho biết, nguồn vàng chủ yếu là gom từ người dân và mua tại Hà Nội. Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đã xử lý 11/13 cơ sở vi phạm với số tiền phạt trên 100 triệu đồng, 2 vụ còn lại đang tiếp tục xử lý. Các vi phạm thường gặp trong kinh doanh vàng là : không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh; không niêm yết giá mua bán vàng hoặc có nhưng hình thức, nội dung niêm yết giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng; không niêm yết giá dịch vụ gia công vàng; giấy chứng nhận kiểm định dụng cụ đo hết hiệu lực, hoặc dụng cụ đo chưa qua kiểm định. Sau khi được kiểm tra, hướng dẫn, đến nay, các cơ sở kinh doanh vàng đều đã khắc phục hậu quả, 100% cơ sở sử dụng cân đã qua kiểm định và niêm yết giá mua bán đầy đủ. Hiện nay, toàn tỉnh có 131 hộ có đăng ký kinh doanh thu đổi đồng nhân dân tệ phục vụ nhu cầu trao đổi, buôn bán hàng hóa với Trung Quốc. Các hộ này chỉ thu đổi đồng nhân dân tệ phục vụ cho nhu cầu trao đổi, buôn bán hàng hóa với Trung Quốc. Qua kiểm tra chưa phát hiện việc kinh doanh đô la Mỹ hay ngoại tệ khác. Một bộ phận lớn các hộ chấp hành tốt qui định liên quan của pháp luật. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, thời gian qua đã xảy ra hiện tượng bất ổn trong quản lý. Ông Đinh Kỳ Giang, Phó Chi cục Quản lý Thị trường, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết : trong 99 hộ thu đổi ngoại tệ đã kiểm tra, có tới 19 hộ (chủ yếu hoạt động ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh và thị trấn Đồng Đăng) đã đăng ký kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nhưng không có quyết định thành lập bàn thu đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước cấp (Ngân hàng Nhà nước đã ngừng cấp phép từ tháng 3/2009). Một số khác không kinh doanh đã lâu nhưng không thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước theo qui định, hoặc kinh doanh lén lút, trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Đây là hệ quả của việc kiểm tra sau đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh của các cơ quan chuyên môn chưa được thường xuyên liên tục, việc phối hợp kiểm tra giữa các cơ quan chức năng đôi khi chưa đồng bộ, thống nhất. Đối với hành vi kinh doanh thu đổi ngoại tệ mà không có giấy phép của ngân hàng, theo qui định sẽ bị phạt 45 – 70 triệu đồng. Thực tế thời gian qua cho thấy, việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ trên địa bàn tỉnh còn gặp phải không ít khó khăn, nhất là với đặc thù của một tỉnh miền núi, biên giới, có nhiều cửa khẩu như Lạng Sơn. Điển hình như : khó xác định nguồn gốc vàng do các cửa hàng mua đi bán lại và thu mua trôi nổi trong dân; việc thực hiện hóa đơn chứng từ trong kinh doanh chưa tốt dẫn tới không xác định được doanh thu thực tế; việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các bàn thu đổi ngoại tệ chưa rõ ràng…

Đối với Lạng Sơn, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng đã được khẳng định qua chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo đó, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền pháp luật về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ; rà soát việc khắc phục vi phạm của các cơ sở đã bị xử phạt, xử lý nghiêm khắc các trường hợp tái phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hoàng Thái