Thứ năm,  25/07/2024

Chuyển nhượng Công ty Mía đường Nghệ An cho Tập đoàn TH

Ngày 20-4, tại Hà Nội diễn ra lễ ký chuyển nhượng quyền sở hữu Công ty Mía đường Nghệ An Tate & Lyle từ tập đoàn Mía đường lớn nhất của Anh quốc sang tập đoàn TH của Việt Nam.Sau khi chuyển nhượng, TH rà soát toàn bộ thực trạng của Công ty Mía đường Nghệ An Tate & Lyle, nhất là chiến lược phát triển vùng nguyên liệu trồng mía. Theo đó, TH sẽ áp dụng công nghệ cao và quy hoạch vùng nguyên liệu của Công ty Mía đường Nghệ An Tate & Lyle; Đồng thời đặt mục tiêu nâng cao năng suất, sản lượng trồng mía trên một héc-ta góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng...

Ngày 20-4, tại Hà Nội diễn ra lễ ký chuyển nhượng quyền sở hữu Công ty Mía đường Nghệ An Tate & Lyle từ tập đoàn Mía đường lớn nhất của Anh quốc sang tập đoàn TH của Việt Nam.

Sau khi chuyển nhượng, TH rà soát toàn bộ thực trạng của Công ty Mía đường Nghệ An Tate & Lyle, nhất là chiến lược phát triển vùng nguyên liệu trồng mía. Theo đó, TH sẽ áp dụng công nghệ cao và quy hoạch vùng nguyên liệu của Công ty Mía đường Nghệ An Tate & Lyle; Đồng thời đặt mục tiêu nâng cao năng suất, sản lượng trồng mía trên một héc-ta góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng mía.

Theo Nhandan