Thứ sáu,  12/07/2024

Kiến nghị dành 1 USD/ du khách cho ngân sách du lịch

Đề xuất Chính sách cấp bách trong lĩnh vực du lịch đưa ra sáng 20-4 đã thống nhất dành 1 USD/ du khách cho kinh phí hoạt động du lịch, bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước. Nguồn thu này sẽ thay thế việc thành lập Quỹ xúc tiến du lịch quốc gia như đề xuất ban đầu.Đây là kết quả thảo luận của nhóm Chính sách du lịch, trong Hội thảo Xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình do Bộ VHTT&DL tổ chức, diễn ra trong hai ngày 19 và 20-4 tại Hà Nội.Bên cạnh đó, các nhà của các nhà quản lý, nhà khoa học, nghiên cứu cũng nhấn mạnh chính sách đầu tư sản phẩm du lịch đặc trưng, chính sách xúc tiến quảng bá tại thị trường trọng điểm, phát triển nguồn nhân lực.Phía các doanh nghiệp du lịch nhấn mạnh việc ưu tiên chính sách visa, xây dựng đề án tổng thể miễn visa cho du khách đến Việt Nam.Trên cơ sở kiến nghị này, Bộ VHTT&DL sẽ có lộ trình cụ thể để tổ chức xây dựng các chính sách nêu...

Đề xuất Chính sách cấp bách trong lĩnh vực du lịch đưa ra sáng 20-4 đã thống nhất dành 1 USD/ du khách cho kinh phí hoạt động du lịch, bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước. Nguồn thu này sẽ thay thế việc thành lập Quỹ xúc tiến du lịch quốc gia như đề xuất ban đầu.

Đây là kết quả thảo luận của nhóm Chính sách du lịch, trong Hội thảo Xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình do Bộ VHTT&DL tổ chức, diễn ra trong hai ngày 19 và 20-4 tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, các nhà của các nhà quản lý, nhà khoa học, nghiên cứu cũng nhấn mạnh chính sách đầu tư sản phẩm du lịch đặc trưng, chính sách xúc tiến quảng bá tại thị trường trọng điểm, phát triển nguồn nhân lực.

Phía các doanh nghiệp du lịch nhấn mạnh việc ưu tiên chính sách visa, xây dựng đề án tổng thể miễn visa cho du khách đến Việt Nam.

Trên cơ sở kiến nghị này, Bộ VHTT&DL sẽ có lộ trình cụ thể để tổ chức xây dựng các chính sách nêu trên.

Theo Nhandan