Thứ sáu,  19/07/2024

Xuất khẩu gạo 2011 có thể đạt hơn bảy triệu tấn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định tăng chỉ số dự báo xuất khẩu cho một số mặt hàng nông sản chủ lực. Trong đó, xuất khẩu gạo năm 2011 dự kiến sẽ đạt 7,1-7,4 triệu tấn. Được biết, xuất khẩu gạo trong quý I đạt 1,849 triệu tấn gạo các loại, trị giá hơn 884 triệu USD, cao nhất về số lượng và giá trị kể từ 1989 đến...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định tăng chỉ số dự báo xuất khẩu cho một số mặt hàng nông sản chủ lực. Trong đó, xuất khẩu gạo năm 2011 dự kiến sẽ đạt 7,1-7,4 triệu tấn. Được biết, xuất khẩu gạo trong quý I đạt 1,849 triệu tấn gạo các loại, trị giá hơn 884 triệu USD, cao nhất về số lượng và giá trị kể từ 1989 đến nay.

Theo Nhandan