Chủ nhật,  21/07/2024

Hà Giang phát triển kinh tế – xã hội toàn diện và bền vững

Ngày 21-4, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), UBND tỉnh Hà Giang và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học và Diễn đàn đầu tư "Vì Hà Giang phát triển". Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tới dự.Hội thảo Khoa học và Diễn đàn đầu tư nhằm giúp tỉnh Hà Giang quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và tìm ra các cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đây là một sự kiện đánh dấu sự xích lại gần nhau của các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách với các cơ quan khoa học và giới doanh nghiệp để cùng bàn bạc, đưa ra những chính sách, giải pháp và phương án thực tiễn có tính đột phá và khả thi cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển toàn diện và bền vững của Hà Giang. Để có những...

Ngày 21-4, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), UBND tỉnh Hà Giang và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học và Diễn đàn đầu tư “Vì Hà Giang phát triển”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tới dự.

Hội thảo Khoa học và Diễn đàn đầu tư nhằm giúp tỉnh Hà Giang quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và tìm ra các cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đây là một sự kiện đánh dấu sự xích lại gần nhau của các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách với các cơ quan khoa học và giới doanh nghiệp để cùng bàn bạc, đưa ra những chính sách, giải pháp và phương án thực tiễn có tính đột phá và khả thi cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển toàn diện và bền vững của Hà Giang. Để có những bước đột phá, tỉnh Hà Giang cũng như các nhà đầu tư cần tập trung nghiên cứu và đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu, phát huy cao độ vai trò của kinh tế biên mậu; phát triển các ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, lâm thổ sản địa phương; phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ; nhanh chóng cải thiện đáng kể mức sống và những điều kiện dân sinh của đồng bào các dân tộc Hà Giang…

Theo Nhandan