Chủ nhật,  21/07/2024

Tràng Định tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án

LSO - Năm 2011, huyện Tràng Định được giao thực hiện chuyển tiếp, khởi công mới 12 dự án đền bù giải phóng mặt bằng các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó có nhiều dự án lớn như công trình đường tuần tra biên giới Pò Mã, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3B chạy qua 8 xã trên địa bàn huyện, dự án thủy điện Bắc Khê, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4A... Nhận thức được tính chất phức tạp của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện thu hồi đất, đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác GPMB của huyện luôn đặt tinh thần trách nhiệm cao nhất khi thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó trong năm 2010 vừa qua công tác GPMB các dự án đã cơ bản đáp ứng được tiến độ, bảo đảm mặt bằng cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện xây dựng công trình.Ông Bế Viết Linh, Phó Ban bồi thường GPMB huyện cho biết: năm 2011 là năm đầu thực hiện nghị...

LSO – Năm 2011, huyện Tràng Định được giao thực hiện chuyển tiếp, khởi công mới 12 dự án đền bù giải phóng mặt bằng các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó có nhiều dự án lớn như công trình đường tuần tra biên giới Pò Mã, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3B chạy qua 8 xã trên địa bàn huyện, dự án thủy điện Bắc Khê, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4A… Nhận thức được tính chất phức tạp của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện thu hồi đất, đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác GPMB của huyện luôn đặt tinh thần trách nhiệm cao nhất khi thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó trong năm 2010 vừa qua công tác GPMB các dự án đã cơ bản đáp ứng được tiến độ, bảo đảm mặt bằng cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện xây dựng công trình.

Ông Bế Viết Linh, Phó Ban bồi thường GPMB huyện cho biết: năm 2011 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện, đồng thời rút kinh nghiệm trong những năm trước thực hiện GPMB các dự án, do vậy triển khai nhiệm vụ năm nay, anh em làm chuyên trách về GPMB của huyện đã xác định phải làm tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập, nghiên cứu, cập nhật các văn bản về lĩnh vực bồi thường GPMB, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công việc được giao. Đến nay, do làm tốt công tác bồi thường đền bù, đã có 2/12 công trình là dự án cải tạo, nâng cấp đường Bình Gia-Thất Khê và dự án đường Bình Lâm – Đội Cấn giai đoạn 1 được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng. Đồng thời, huyện cũng tập trung giải quyết hiệu quả những phát sinh trong quá trình bồi thường GPMB các dự án đã thực hiện trong năm 2010. Còn lại các dự án chuyển tiếp trong năm 2011 đang được huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai kiểm đếm, lập phương án chi tiết bảo đảm đúng, đủ cho các hộ dân và trình cơ quan cấp trên thẩm định phê duyệt. Đặc biệt, tập trung cao độ cho các dự án lớn như hoàn thành kiểm đếm dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3B các gói thầu số 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13; dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4 A địa phận huyện Tràng Định có 4 km; dự án thủy điện Bắc Khê khu vực lòng hồ; dự án khởi công mới đường cứu hộ, cứu nạn đoạn Lũng Vài-Tân Minh và dự án tái định cư bản Nà Pầu xã Đội Cấn. Đây là các dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện. Bên cạnh việc bảo đảm tiến độ của các dự án đền bù GPMB, huyện cũng tập trung triển khai công tác tuyên truyền giải thích để người dân hiểu, nhận thức đúng về công tác thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Song song thực hiện các nhiệm vụ đã nêu, huyện còn chỉ đạo ban và các đơn vị liên quan giải quyết hiệu quả đơn thư, khiếu nại, kiến nghị của người dân phát sinh trong quá trình đền bù GPMB các dự án tại cơ sở bảo đảm thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các phòng ban chức năng đã chú trọng công khai các văn bản của trung ương, của tỉnh về chính sách đền bù GPMB, các quy trình đền bù giải phóng mặt bằng niêm yết tại trụ sở UBND xã theo đúng quy định. Công khai quy hoạch chi tiết xây dựng công trình, khi tuyên truyền chính sách pháp luật về đền bù mà dân chưa hiểu thì tập trung giải thích rõ để dân hiểu. Nhờ vậy, trong năm qua không có tình trạng khiếu kiện đông người về GPMB xảy ra trên địa bàn, tiến độ GPMB các dự án cơ bản được thực hiện khá tốt, bàn giao mặt bằng kịp thời cho chủ đầu tư để dự án sớm được triển khai thi công theo tiến độ kế hoạch đã đặt ra.

Công Quân