Thứ sáu,  12/07/2024

Bình ổn thị trường phân đạm

Ngày 23-4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính phối hợp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức Hội thảo "Bình ổn thị trường phân đạm và nâng cao hiệu quả phân phối đạm Phú Mỹ".Hiện, tổng số lượng phân bón hóa học, sản xuất trong nước đạt 6,2 triệu tấn, chỉ đáp ứng 68% nhu cầu, cả nước vẫn phải nhập khẩu 2,6 triệu tấn. Vì vậy, giá phân bón trong nước vẫn chịu tác động lớn từ giá phân bón thế giới.Vì vậy, các doanh nghiệp có chức năng cần chủ động dự trữ phân bón để sẵn sàng cung ứng cho thị trường. Trong đó, cần khai thác các tiềm năng sẵn có bằng việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, sản xuất các loại phân bón vô cơ như các dự án: Đạm Cà Mau, mở rộng Đạm Hà Bắc, Ninh Bình, Nhà máy DAP số 21 tại Lào Cai, xây dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng phân bón từ cảnh nhập hoặc từ nơi...

Ngày 23-4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính phối hợp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức Hội thảo “Bình ổn thị trường phân đạm và nâng cao hiệu quả phân phối đạm Phú Mỹ”.
Hiện, tổng số lượng phân bón hóa học, sản xuất trong nước đạt 6,2 triệu tấn, chỉ đáp ứng 68% nhu cầu, cả nước vẫn phải nhập khẩu 2,6 triệu tấn. Vì vậy, giá phân bón trong nước vẫn chịu tác động lớn từ giá phân bón thế giới.
Vì vậy, các doanh nghiệp có chức năng cần chủ động dự trữ phân bón để sẵn sàng cung ứng cho thị trường. Trong đó, cần khai thác các tiềm năng sẵn có bằng việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, sản xuất các loại phân bón vô cơ như các dự án: Đạm Cà Mau, mở rộng Đạm Hà Bắc, Ninh Bình, Nhà máy DAP số 21 tại Lào Cai, xây dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng phân bón từ cảnh nhập hoặc từ nơi sản xuất đến tay người sử dụng, tăng cường việc kiểm soát sản xuất và lưu thông phân bón, kiểm tra giá bán lẻ phân bón, ngăn chặn và xử lý kiên quyết không để tư thương nâng giá và đầu cơ tích trữ.

Theo Nhandan