Chủ nhật,  21/07/2024

Sử dụng điện tiết kiệm: Hiệu quả từ các giải pháp thiết thực

LSO-Hiện nay, việc cung cấp điện đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn, vì vậy việc tiết giảm phụ tải trên toàn tỉnh có khả năng diễn ra lâu dài. Trước tình hình trên, nhằm đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, ổn định cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, hạn chế thấp nhất việc ngưng, giảm cung cấp điện, thời gian qua, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cá nhân trong toàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tiết kiệm điện, góp phần làm giảm tải cho lưới điện quốc gia.Sửa chữa định kỳ máy biến ápThực hiện Chỉ thị: số 171/CT- TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Số 04- CT/BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công thương về việc thực hiện tiết kiệm điện, ngày 22/2/2011, UBND tỉnh đã có Quyết định số 258/QĐ- UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện tiết kiệm điện, điều hành cung ứng điện năng đảm bảo an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban chỉ đạo mới được kiện toàn gồm 14 thành viên, trong đó đồng chí...

LSO-Hiện nay, việc cung cấp điện đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn, vì vậy việc tiết giảm phụ tải trên toàn tỉnh có khả năng diễn ra lâu dài. Trước tình hình trên, nhằm đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, ổn định cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, hạn chế thấp nhất việc ngưng, giảm cung cấp điện, thời gian qua, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cá nhân trong toàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tiết kiệm điện, góp phần làm giảm tải cho lưới điện quốc gia.
Sửa chữa định kỳ máy biến áp
Thực hiện Chỉ thị: số 171/CT- TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Số 04- CT/BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công thương về việc thực hiện tiết kiệm điện, ngày 22/2/2011, UBND tỉnh đã có Quyết định số 258/QĐ- UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện tiết kiệm điện, điều hành cung ứng điện năng đảm bảo an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban chỉ đạo mới được kiện toàn gồm 14 thành viên, trong đó đồng chí Lý Vinh Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. BCĐ có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương, biện pháp tiết kiệm điện cụ thể theo tinh thần các chỉ thị của Chính phủ, Bộ công thương, UBND tỉnh. Bên cạnh đó, BCĐ cũng thành lập Tổ chuyên viên giúp việc gồm 10 thành viên là các cán bộ có kinh nghiệm trong ngành điện, Sở Công thương.
Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Điện lực Lạng Sơn, thành viên BCĐ, Tổ trưởng tổ giúp việc cho biết: Để tiết kiệm điện thực sự có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực và lâu dài, BCĐ đã có nhiều biện pháp tuyên truyền cũng như các giải pháp thiết thực để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, ổn định. Trong đó có một số giải pháp đã được thực hiện ngay như: yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và lực lượng vũ trang thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% sản lượng điện tiêu thụ. Sở Công thương tham mưu cho UBND tỉnh quy định cụ thể về phương thức thực hiện tiết kiệm điện của từng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, có chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm; vận động các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp sản xuất, kinh doanh tiết kiệm 10% điện năng trở lên. Công ty điện lực Lạng Sơn khuyến cáo, hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng các biện pháp kỹ thuật, sử dụng các dụng cụ, thiết bị phụ trợ có tác dụng điều tiết để tiết kiệm điện; đối với điện chiếu sáng công cộng, thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm 50% điện năng vào giờ cao điểm. Vận động các cửa hiệu, nhà hàng tắt điện chiếu sáng biển hiệu không cần thiết sau 22 giờ; Sở Công thương, Công ty Điện lực phối hợp xây dựng kế hoạch tiết giảm phụ tải trên nguyên tắc công bằng, công khai, hợp lý, trình UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hàng tháng. Kiên quyết thực hiện nghiêm ngặt, triệt để thời gian ngắt, đóng điện theo đúng kế hoạch đã thông báo để khách hàng chủ động bố trí, sắp xếp thời gian sản xuất, lao động, sinh họat phù hợp; kiểm tra, rà soát toàn bộ mạng lưới truyền dẫn điện trong tỉnh, có kế hoạch bổ sung sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn và giảm tổn thất đường truyền. Hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện các biện pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và an toàn.
Bên cạnh giải pháp thực hiện, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động xây dựng các phương án sử dụng điện năm 2011, trong đó phải tiết kiệm ít nhất 10%, hằng quý phải báo cáo tình hình cung cấp, sử dụng điện, số lượng điện tiết kiệm, kinh phí tiết kiệm và các nguyên nhân không tiết kiệm. Do có các biện pháp kiên quyết, kịp thời của các cấp, các ngành, trong quý I/2011, toàn tỉnh đã tiết kiệm được gần 1,3 triệu kWh, tương đương với 1,35 tỉ đồng. Đáng chú ý là trong số các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đã có 19/44 cơ quan, đơn vị, 23/38 công tơ đo điện chiếu sáng công cộng có số lượng điện tiêu thụ giảm.

Hoàng Huy