Thứ hai,  22/07/2024

Bắc Cạn cắt giảm, giãn tiến độ 17 công trình, dự án

hực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, UBND tỉnh Bắc Cạn đã có quyết định cắt giảm, giãn tiến độ 17 công trình, dự án trong năm 2011 với tổng số tiền 22 tỷ đồng.Đây là những công trình dự kiến khởi công mới trong năm, những công trình chưa thật sự cấp bách, không phát huy tác dụng ngay, hoặc chưa có khả năng hoàn thành trong năm 2011.Dịp này, tỉnh thành lập đoàn cán bộ đi kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn, chỉ đạo các ngành, địa phương, các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Tỉnh quy định, những công trình, dự án nào bị chậm thì sẽ điều chuyển vốn cho những dự án có khối lượng nhưng đang thiếu...

hực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, UBND tỉnh Bắc Cạn đã có quyết định cắt giảm, giãn tiến độ 17 công trình, dự án trong năm 2011 với tổng số tiền 22 tỷ đồng.

Đây là những công trình dự kiến khởi công mới trong năm, những công trình chưa thật sự cấp bách, không phát huy tác dụng ngay, hoặc chưa có khả năng hoàn thành trong năm 2011.

Dịp này, tỉnh thành lập đoàn cán bộ đi kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn, chỉ đạo các ngành, địa phương, các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Tỉnh quy định, những công trình, dự án nào bị chậm thì sẽ điều chuyển vốn cho những dự án có khối lượng nhưng đang thiếu vốn.

Theo Nhandan