Thứ sáu,  12/07/2024

Quảng Ninh cắt, giãn đầu tư, ưu tiên vốn cho công trình trọng điểm

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 về lĩnh vực đầu tư, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các ngành, các địa phương vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu, các công trình trọng điểm, bảo đảm sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội, đồng thời rà soát để xem xét đình hoãn, giãn tiến độ hoặc cắt giảm các dự án, công trình chưa thật sự cần thiết và không có khả năng hoàn thành trong năm 2011.Cụ thể là tập trung đầu tư cho Chương trình nông thôn mới; giãn tiến độ 26 công trình khởi công năm 2010 với tổng nhu cầu vốn là 387 tỷ đồng; ngừng triển khai bốn dự án lớn của tỉnh theo lộ trình phải khởi công mới trong năm 2011 với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.134 tỷ đồng. Tỉnh tiếp tục rà soát để sắp xếp bố trí lại nguồn vốn theo hướng, các nguồn vốn cắt giảm được điều chỉnh thuộc nội bộ chủ đầu tư và từng nguồn vốn theo hướng tập trung vốn cho các công trình hoàn thành, dự kiến hoàn...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 về lĩnh vực đầu tư, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các ngành, các địa phương vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu, các công trình trọng điểm, bảo đảm sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội, đồng thời rà soát để xem xét đình hoãn, giãn tiến độ hoặc cắt giảm các dự án, công trình chưa thật sự cần thiết và không có khả năng hoàn thành trong năm 2011.

Cụ thể là tập trung đầu tư cho Chương trình nông thôn mới; giãn tiến độ 26 công trình khởi công năm 2010 với tổng nhu cầu vốn là 387 tỷ đồng; ngừng triển khai bốn dự án lớn của tỉnh theo lộ trình phải khởi công mới trong năm 2011 với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.134 tỷ đồng. Tỉnh tiếp tục rà soát để sắp xếp bố trí lại nguồn vốn theo hướng, các nguồn vốn cắt giảm được điều chỉnh thuộc nội bộ chủ đầu tư và từng nguồn vốn theo hướng tập trung vốn cho các công trình hoàn thành, dự kiến hoàn thành trong năm 2011; các công trình liên quan đến an sinh xã hội, các công trình phòng chống lụt bão.

Việc sắp xếp, bố trí vốn sau khi rà soát không làm tăng tổng mức đầu tư ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định; tập trung vốn cho các công trình, dự án hiệu quả, có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011 như trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, bệnh viện…; kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi vốn đầu tư đối với các công trình, dự án chậm triển khai, không hiệu quả và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Theo Nhandan