Thứ tư,  24/07/2024

Tháng 4 chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng cao

Tổng cục Thống kê ngày 24-4 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của cả nước tăng 3,32% so tháng trước. Như vậy, với mức tăng này, CPI đã tăng tới 9,64% so tháng 12-2010 và CPI bình quân bốn tháng đầu năm tăng 13,95% so cùng kỳ năm trước.Tháng 4, tất cả các nhóm hàng hóa, dịch vụ tính CPI đều tăng giá, trong đó, nhóm giao thông tăng cao nhất (6,04%) và nhóm hàng này đã góp phần tăng CPI tháng 4 chung của cả nước thêm 0,54%. Đứng thứ hai về tăng giá là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 4,5%, trong đó, nhóm lương thực tăng 2,47%; nhóm thực phẩm tăng 5,61% và nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 3,31%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng cũng tiếp tục có mức tăng giá đứng thứ ba trong 11 nhóm hàng với mức tăng 4,38%. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ còn lại đều tăng giá từ 0,02% đến 1,63%.Vụ trưởng Thống kê giá cả (Tổng cục Thống kê) Nguyễn Đức Thắng cho biết, theo quy luật hằng năm thì tháng 4 thường là tháng có...

Tổng cục Thống kê ngày 24-4 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của cả nước tăng 3,32% so tháng trước. Như vậy, với mức tăng này, CPI đã tăng tới 9,64% so tháng 12-2010 và CPI bình quân bốn tháng đầu năm tăng 13,95% so cùng kỳ năm trước.

Tháng 4, tất cả các nhóm hàng hóa, dịch vụ tính CPI đều tăng giá, trong đó, nhóm giao thông tăng cao nhất (6,04%) và nhóm hàng này đã góp phần tăng CPI tháng 4 chung của cả nước thêm 0,54%. Đứng thứ hai về tăng giá là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 4,5%, trong đó, nhóm lương thực tăng 2,47%; nhóm thực phẩm tăng 5,61% và nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 3,31%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng cũng tiếp tục có mức tăng giá đứng thứ ba trong 11 nhóm hàng với mức tăng 4,38%. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ còn lại đều tăng giá từ 0,02% đến 1,63%.

Vụ trưởng Thống kê giá cả (Tổng cục Thống kê) Nguyễn Đức Thắng cho biết, theo quy luật hằng năm thì tháng 4 thường là tháng có mức tăng CPI thấp nhất, tuy nhiên, CPI tháng 4 năm nay lại tăng cao nhất kể từ năm 1991 trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu là do những bất ổn về chính trị ở Bắc Phi và Trung Đông, động đất, sóng thần ở Nhật Bản đã làm cho giá cả một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào, sắt thép, chất đốt, thức ăn chăn nuôi… trên thế giới tăng cao đã tác động tăng giá trong nước. Bên cạnh đó, giá xăng, dầu trong nước ngày 29-3 vừa qua tăng 14% đã tác động mạnh đến giá của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ trên thị trường. Ngoài ra, tâm lý &#39té nước theo mưa&#39 của những chủ cửa hàng đã tự nâng giá cũng tác động tới chỉ số giá tháng này.

Tháng 4, chỉ số giá vàng giảm 1,2% và chỉ số giá USD giảm 1,61% so tháng trước.

Theo Nhandan