Chủ nhật,  21/07/2024

Mỏ sắt Pù Ổ không gây bồi lắng hồ Ba Bể

Ngay sau khi có những thông tin về việc khai thác quặng tại mỏ sắt Pù Ổ ở xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn) là một trong những nguyên nhân gây bồi lắng hồ Ba Bể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn Nguyễn Văn Du đã dẫn đầu đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương kiểm tra việc khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường tại đây.Mỏ Pù Ổ cách hồ Ba Bề 29 km chứ không phải 10 km, toàn bộ chất thải rắn trong quá trình khai thác khoáng sản được chứa trong bốn hồ, nước thải sau khi sử dụng được xử lý ở các bể lắng và bơm trở lại để sử dụng lại, phần nước thải tại bãi tập kết quặng được xử lý sạch trước khi thải ra môi trường. Qua đó, đoàn kiểm tra kết luận, việc khai thác quặng tại mỏ sắt Pù Ổ không phải là nguyên nhân gây bồi lắng hồ Ba Bể. Tuy nhiên, việc xây dựng bốn hồ chứa chất thải có một số chi tiết chưa đúng thiết kế,...

Ngay sau khi có những thông tin về việc khai thác quặng tại mỏ sắt Pù Ổ ở xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn) là một trong những nguyên nhân gây bồi lắng hồ Ba Bể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn Nguyễn Văn Du đã dẫn đầu đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương kiểm tra việc khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường tại đây.

Mỏ Pù Ổ cách hồ Ba Bề 29 km chứ không phải 10 km, toàn bộ chất thải rắn trong quá trình khai thác khoáng sản được chứa trong bốn hồ, nước thải sau khi sử dụng được xử lý ở các bể lắng và bơm trở lại để sử dụng lại, phần nước thải tại bãi tập kết quặng được xử lý sạch trước khi thải ra môi trường. Qua đó, đoàn kiểm tra kết luận, việc khai thác quặng tại mỏ sắt Pù Ổ không phải là nguyên nhân gây bồi lắng hồ Ba Bể. Tuy nhiên, việc xây dựng bốn hồ chứa chất thải có một số chi tiết chưa đúng thiết kế, UBND tỉnh đã yêu cầu đơn vị khai thác bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng xong trong tháng 4-2011.

Theo Nhandan