Thứ hai,  22/07/2024

Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

LSO-Từ đầu năm đến nay, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất vụ xuân, nông dân các địa phương còn tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Qua đó nhiều chương trình, dự án đã mạng lại hiệu quả thiết thực, làm đổi thay bộ mặt nông thôn miền núi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.Để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, được bà con hăng hái tham gia. Chỉ tính riêng kết quả thực hiện trong quý I năm 2011, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp 229 triệu 930 nghìn đồng; trên 35.400 ngày công lao động tu sửa, san lấp nền đường, phát quang 146 km đường làng ngõ xóm; khai thác gần 3.000m3 cát sỏi và làm mới 50,5 km đường bê tông liên thôn. Đi đầu phong trào làm...

LSO-Từ đầu năm đến nay, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất vụ xuân, nông dân các địa phương còn tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Qua đó nhiều chương trình, dự án đã mạng lại hiệu quả thiết thực, làm đổi thay bộ mặt nông thôn miền núi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, được bà con hăng hái tham gia. Chỉ tính riêng kết quả thực hiện trong quý I năm 2011, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp 229 triệu 930 nghìn đồng; trên 35.400 ngày công lao động tu sửa, san lấp nền đường, phát quang 146 km đường làng ngõ xóm; khai thác gần 3.000m3 cát sỏi và làm mới 50,5 km đường bê tông liên thôn. Đi đầu phong trào làm đường bê tông liên thôn các xã: Tràng Phái (Văn Quan), Hải Yến (Cao Lộc), Mai Pha (thành phố Lạng Sơn), Quang Lang (Chi Lăng), Tân Mỹ (Văn Lãng)…. Bên cạnh đó Hội Nông dân tích cực phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường nông thôn và bài trừ các hủ tục lạc hậu. Nhiều địa phương đã thực hiện có hiệu quả quy ước, hương ước về “xây dựng gia đình văn hoá”; “xây dựng thôn, bản, làng văn hoá, xã văn hoá”. Qua triển khai thực hiện cuộc vận động có nhiều gia đình nông dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng các công trình phúc lợi (nhà văn hoá, trường học) như hộ ông: Nông Văn Mau, ở thôn Vĩnh Quang, xã Hoa Thám (Bình Gia), ông Luân Văn Cờ, thôn Nà Ái, xã Quan Bản (Lộc Bình)…. Cùng đó, phong trào nông dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tiếp tục được duy trì, phát triển rộng khắp ở các địa phương. Trong phong trào nông dân tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng, các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 26/TTg của Chính phủ, tăng cường phổ biến pháp luật cho nông dân như Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Luật giao thông đường bộ… Kết quả, trong quý I /2011 đã tổ chức 113 buổi cho 7.867 lượt người nghe. Bên cạnh đó Hội Nông dân cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; động viên cán bộ, hội viên nông dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; vận động con em nông dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Nhiều xã biên giới, Hội Nông dân còn phối hợp với bộ đội biên phòng, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tuần tra biên giới, làm đường giao thông liên thôn; vận động nông dân tham gia quản lý bảo vệ đường biên mốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với các phong trào trên, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở các địa phương tiếp tục được đẩy mạnh; các mô hình liên kết sản xuất, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá được nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2011, Hội Nông dân Lạng Sơn có kế hoạch phấn đấu giảm 800 hộ nghèo theo tiêu chí mới, xây dựng 65.000 hộ nông dân đạt gia đình văn hoá, bằng 67% số hộ nông dân trong toàn tỉnh. Tin rằng, với vai trò nòng cốt của Hội Nông dân các cấp và sự tham gia thực hiện tích cực của nông dân phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” sẽ đạt kết quả cao.

Thế Bảo