Thứ ba,  16/07/2024

Thu hồi hai dự án của Công ty cổ phần Du lịch Kiên Giang

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đặng Công Huẩn đã thống nhất thu hồi giấy phép đầu tư đối với hai dự án du lịch: Công viên Bà Hòn và Khu du lịch Bãi Dương của Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang theo đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư, đồng thời giao UBND huyện Kiên Lương tìm nhà đầu tư khác.Kiểm tra các dự án du lịch trên địa bàn huyện Kiên Lương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đề nghị UBND tỉnh thu hồi gần 700 triệu đồng là khoản tiền Công ty cổ phần du lịch Kiên Giang thu phí vào cổng sai quy định tại khu du lịch hòn Phụ Tử từ năm 2009 đến 2010UBND tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận cho Công ty cổ phần du lịch Kiên Giang đầu tư dự án này từ năm 2008, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong việc lập quy hoạch 1/500 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, công ty cũng không đầu tư xây dựng hạ tầng và để xảy ra lấn...

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đặng Công Huẩn đã thống nhất thu hồi giấy phép đầu tư đối với hai dự án du lịch: Công viên Bà Hòn và Khu du lịch Bãi Dương của Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang theo đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư, đồng thời giao UBND huyện Kiên Lương tìm nhà đầu tư khác.

Kiểm tra các dự án du lịch trên địa bàn huyện Kiên Lương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đề nghị UBND tỉnh thu hồi gần 700 triệu đồng là khoản tiền Công ty cổ phần du lịch Kiên Giang thu phí vào cổng sai quy định tại khu du lịch hòn Phụ Tử từ năm 2009 đến 2010

UBND tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận cho Công ty cổ phần du lịch Kiên Giang đầu tư dự án này từ năm 2008, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong việc lập quy hoạch 1/500 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, công ty cũng không đầu tư xây dựng hạ tầng và để xảy ra lấn chiếm….

Theo Nhandan