Thứ sáu,  19/07/2024

Tăng phụ thu vận tải hàng hóa bằng đường sắt lên 15%

Ngày 27-4, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do giá nhiên liệu tăng cao, để cân bằng thu chi, giữ ổn định sản xuất, kinh doanh, Công ty Vận tải hàng hóa đường sắt đã thực hiện thu thêm 'phụ thu tăng nhiên liệu' vận tải hàng hóa bằng đường sắt lên 15%. Mức phụ thu này chưa bao gồm thuế VAT và được thu trên hóa đơn gửi hàng, giá cước vận chuyển hàng hóa được tính từ ga xếp hàng đến ga hàng đến, không bao gồm phụ phí vận chuyển hàng hóa, các khoản phí khác, tiền dồn (nếu có). Đối với các đoàn tàu hàng chuyên tuyến, chuyên luồng mức 'phụ thu tăng nhiên liệu' tính bằng 15% so với giá cước vận chuyển trọn gói đoàn tàu.Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ hai, ngành đường sắt thực hiện việc thu phụ thu nhiên liệu vận tải hàng hóa (lần trước tăng...

Ngày 27-4, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do giá nhiên liệu tăng cao, để cân bằng thu chi, giữ ổn định sản xuất, kinh doanh, Công ty Vận tải hàng hóa đường sắt đã thực hiện thu thêm &#39phụ thu tăng nhiên liệu&#39 vận tải hàng hóa bằng đường sắt lên 15%. Mức phụ thu này chưa bao gồm thuế VAT và được thu trên hóa đơn gửi hàng, giá cước vận chuyển hàng hóa được tính từ ga xếp hàng đến ga hàng đến, không bao gồm phụ phí vận chuyển hàng hóa, các khoản phí khác, tiền dồn (nếu có). Đối với các đoàn tàu hàng chuyên tuyến, chuyên luồng mức &#39phụ thu tăng nhiên liệu&#39 tính bằng 15% so với giá cước vận chuyển trọn gói đoàn tàu.
Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ hai, ngành đường sắt thực hiện việc thu phụ thu nhiên liệu vận tải hàng hóa (lần trước tăng 7%).

Theo Nhandan