Chủ nhật,  21/07/2024

Tỷ giá ngày 29-4-2011

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 29-4 như sau: 1 USD = 20.698 đồng Việt...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 29-4 như sau: 1 USD = 20.698 đồng Việt Nam.

Theo Nhandan