Thứ năm,  25/07/2024

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố: Tập huấn cho 135 cán bộ thôn bản

LSO-Ngày 27/4/2011, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn đã tổ chức lớp tập huấn cho 135 cán bộ thôn, bản trên địa bàn xã Mai Pha.Phó Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn truyền đạt những nội dung quan trọng cho các cán bộ thôn, bảnLà một trong 5 xã điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, cho đến nay, Mai Pha là một trong những xã đầu tiên tổ chức bộ máy xây dựng nông thôn mới tới cấp thôn, bản. Các Ban Mặt trận thôn có nhiệm vụ vận động nhân dân tổ chức thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại thôn đó; đồng thời giám sát trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Lớp tập huấn sẽ giúp cho 135 cán bộ của 14 Ban Mặt trận thôn nhận thức rõ hơn về các nội dung quan trọng như: Mục tiêu, nội dung, chức năng; 11 nội dung, 19 tiêu chí xây dựng; cách thức tiến hanh rà soát 19 tiêu chí trên địa bàn thôn; các bước thực hiện chương trình nông thon mới; nội dung thực...

LSO-Ngày 27/4/2011, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn đã tổ chức lớp tập huấn cho 135 cán bộ thôn, bản trên địa bàn xã Mai Pha.
Phó Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn truyền đạt những nội dung quan trọng cho các cán bộ thôn, bản
Là một trong 5 xã điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, cho đến nay, Mai Pha là một trong những xã đầu tiên tổ chức bộ máy xây dựng nông thôn mới tới cấp thôn, bản. Các Ban Mặt trận thôn có nhiệm vụ vận động nhân dân tổ chức thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại thôn đó; đồng thời giám sát trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Lớp tập huấn sẽ giúp cho 135 cán bộ của 14 Ban Mặt trận thôn nhận thức rõ hơn về các nội dung quan trọng như: Mục tiêu, nội dung, chức năng; 11 nội dung, 19 tiêu chí xây dựng; cách thức tiến hanh rà soát 19 tiêu chí trên địa bàn thôn; các bước thực hiện chương trình nông thon mới; nội dung thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; các nội dung quan trọng về quy hoạch; huy động các nguồn lực cho chương trình…Đây là những nội dung quan trọng giúp cho các Ban Mặt trận thôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng vai trò hạt nhân để xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn xã. Sắp tới, các lớp tập huấn tương tự sẽ tiếp tục được tổ chức tại các xã khác trên địa bàn thành phố.

Lê Minh