Chủ nhật,  21/07/2024

Lạng Sơn sau 2 tháng triển khai Nghị quyết 11: Khẳng định quyết tâm, phát huy đồng thuận

LSO-Tính đến ngày 24/4/2011 là vừa tròn 2 tháng Lạng Sơn cùng cả nước tích cực triển khai Nghị quyết 11 – NQ/CP ngày 24/2/2011 về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đối với một văn bản chỉ đạo mang tính cấp bách như Nghị quyết 11, 2 tháng là khoảng thời gian đủ để Nghị quyết phát huy hiệu quả bước đầu.Ngay sau khi có Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành và địa phương nhanh chóng phổ biến chủ trương, tinh thần của Nghị quyết đến cán bộ và nhân dân toàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng quán triệt các cấp, ngành cần xác định rõ: Việc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 11 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục cần được chủ động thực hiện quyết liệt và đồng bộ đến hết năm 2011. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động số 08/CTr – UBND ngày 17/3/2011 triển khai Nghị quyết 11 trên địa bàn Lạng Sơn, trong đó, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và...

LSO-Tính đến ngày 24/4/2011 là vừa tròn 2 tháng Lạng Sơn cùng cả nước tích cực triển khai Nghị quyết 11 – NQ/CP ngày 24/2/2011 về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đối với một văn bản chỉ đạo mang tính cấp bách như Nghị quyết 11, 2 tháng là khoảng thời gian đủ để Nghị quyết phát huy hiệu quả bước đầu.
Ngay sau khi có Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành và địa phương nhanh chóng phổ biến chủ trương, tinh thần của Nghị quyết đến cán bộ và nhân dân toàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng quán triệt các cấp, ngành cần xác định rõ: Việc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 11 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục cần được chủ động thực hiện quyết liệt và đồng bộ đến hết năm 2011. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động số 08/CTr – UBND ngày 17/3/2011 triển khai Nghị quyết 11 trên địa bàn Lạng Sơn, trong đó, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể cho các cấp ngành, các cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.
Thi công đấu nối đường tại cửa khẩu Tân Thanh, góp phần tạo thuận lợi cho XNK
Thực hiện tinh thần của Nghị quyết 11, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách, thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2011 theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã có văn bản số 127/STC – QLNS ngày 8/3/2011 hướng dẫn các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2011 ( ngoài khoản tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương đã giao đầu năm). Hiện nay, hầu hết các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang khẩn trương lập kế hoạch, triển khai việc tiết kiệm chi thường xuyên theo đúng tinh thần chỉ đạo, thực hiện báo cáo theo định kỳ để tỉnh nắm bắt và điều chỉnh kịp thời. Trong 2 tháng vừa qua, tỉnh cũng đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tạm dừng trang bị mới xe ô tô, tài sản có giá trị lớn, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng; giảm tối đa số lượng, quy mô và kinh phí chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, tổng kết, sơ kết, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập; các đoàn công tác trong và ngoài nước sử dụng kinh phí NSNN; thực hiện tiết kiệm tối đa trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu…Đặc biệt, trên cơ sở kết quả rà soát để thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, UBND tỉnh đã lập danh mục dự án đình giãn hoãn, điều chuyển vốn với 20 dự án, tổng số vốn gần 33 tỉ đồng, từ đó, kiến nghị bổ sung cho các dự án khác theo nguyên tắc: uu tiên cho dự án trọng điểm, dự án chuyển tiếp có khối lượng thực hiện lớn, dự kiến hoàn thành trong năm 2011, có danh mục trong kế hoạch 2011 và trong cùng nguồn vốn.
Trong thời gian vừa qua, tỉnh đã chủ động thực hiện quy định về điều tiết, cân đối cung – cầu đối với từng mặt hàng thiết yếu, đảm bảo hợp lý, gắn sản xuất trong nước với điều hành xuất nhập khẩu; tiếp tục chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế để có biện pháp điều tiết, bình ổn thị trường. Chủ động dự trữ, lưu thông, phân phối hàng hóa thông suốt, trước hết là các hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu… tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, nâng giá và tích cực thực hiện các chương trình bán hàng bình ổn giá, đảm bảo cung ứng đủ một số mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu đời sống nhân dân, nhất là đối tượng thu nhập thấp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Triển khai thực hiện tốt các quyết định về điều hành giá điện và xăng dầu của Chính phủ. Phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn thực hiện phân bổ điện hợp lý để đảm bảo đáp ứng cho các nhu cầu thiết yếu của sản xuất và đời sống. Ưu tiên điện cho sản xuất. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện sử dụng điện tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng. Áp dụng các biện pháp cần thiết và phù hợp để khuyến khích, khuyến cáo các doanh nghiệp, nhân dân sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch tiết kiệm năng lượng. Từ đầu năm tới nay, các chính sách an sinh xã hội cũng luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện đồng bộ, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội được hưởng nhiều chính sách thiết thực như: hỗ trợ giá điện sau điều chỉnh, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sản xuất, trợ giá, trợ cước, hỗ trợ nhà ở…góp phần không nhỏ đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, giúp người dân yên tâm, tin tưởng vào các chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực, hăng hái sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo.

Trúc Lam