Thứ hai,  22/07/2024

Chính sách mới, quyết định mới

Ba bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông vừa ra Thông tư liên tịch số 235/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông.Thông tin được trao đổi, cung cấp dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử thông qua môi trường mạng. Đối với các thông tin về cơ chế, chính sách quản lý, chậm nhất là hai ngày kể từ ngày ký. Đối với các thông tin về thực thi chính sách, pháp luật, chậm nhất trong bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn...

Ba bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông vừa ra Thông tư liên tịch số 235/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông.

Thông tin được trao đổi, cung cấp dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử thông qua môi trường mạng. Đối với các thông tin về cơ chế, chính sách quản lý, chậm nhất là hai ngày kể từ ngày ký. Đối với các thông tin về thực thi chính sách, pháp luật, chậm nhất trong bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản.
Theo Nhandan.com.vn